10 Yıllık Kiracının Tahliyesi ile İlgili Bilmemiz Gerekenler !


Gayrimenkul sahipleri oturan kiracılarını bazı durumlarda tahliye hakkına sahip olabilmektedir. Peki, 10 yıllık kiracı nasıl tahliye edilir?

Mevcut yasal duruma göre, ev sahibi kiracısını ancak belli şartlar söz konusu olması halinde evden tahliye edebilir.Bu şartlar ise kendi veya ailesinin ihtiyacı, yeni malikin gereksinimi, taşınmazın yeniden inşası ve tadilatı ile kiracının kira bedelini ödememesi gibi durumlarda mal sahibine kiracısını tahliye yolunu getirmektedir. 

1- 10 yıllık kiracı nasıl tahliye edilir?

Ev sahipleri 10 yıllık kiracılarını Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe yeni girmiş olan bir uygulamayla herhangi bir gerekçe göstermeden yapabilir.

2-10 senelik kiracının tahliyesi için kaç gün önceden bildirim yapmak gerekir?

On yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının sona ermesinden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi fesih edebilir.

3- 10 yıllık kiracı tahliye maddesi

MADDE - 347
Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin sona ermesinden en az 15 gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı şartlarda 1 yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. 

Ancak, 10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının sona ermesinden en az üç ay önce bildirimde bulunmak şartıyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi fesih edebilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir.

Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.

4-10 yıllık kiracı tahliye kararına itiraz edebilir mi?

10 yıllık kiracısını tahliye etmek isteyen ev sahibinin yapması gereken tek şey her uzama yılının bitiminden en az 3 ay öncesinde yazılı bir şekilde bildirimde bulunmak.

Böylece kendisine ihtar çekilen kiracıların, itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

 

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz