2017 – 2018 Tapu Harcı Masrafları


Tapu harcı, alım ve satım işlemleri sırasında tüm gayrimenkuller için tapu dairesine beyan edilen satış bedelinin %4’ü üzerinden hesaplanır ve binde 20’şer oranında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir. Ancak bu bedel de konut ve işyerleri için 30 Eylül 2017 tarihine kadar indirim uygulanmıştır ve harç bedeli %1,5 üzerinden hesaplanacaktır.

Tapu harcı ile ilgili diğer bir konu, konut alım tarihi üzerinden 5 yıl geçmeden satılması halinde ödenmesi gereken Gayrimenkul Değer Artış Vergisi’dir. Burada da bazı kişiler tapuda beyan edilecek satış bedelini düşük göstererek, alım ve satım sırasında elde ettiği karı gizleyerek daha düşük vergi ödemeye çalışabilmektedir. Bu durumun tespit edilmesi halinde tapu harçlarının düzeltilmesi, eksik ödenen verginin de farkının ödenmesi ve yanlış beyan gösterildiği için ekstra bir ceza ödenmesi gerekecektir.

Tapu harç bedellerini yatırırken Harçlar Kanunu’nda olduğu gibi 4 sayılı tarifede belirtilen kişiler; eğer tarifede belirtilmeyen işlemlerdeyse, taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece aşağıda yazılı olan kişiler ödeme yapacaktır.

  1. Mülkiyet ile Mülkiyetten gayrı haklara iktisap da bulunanlar.
  2. İktisap da bulunan kişilerin sayısı birden fazla ise harç tutarlarını hisseleri oranında öderler.
  3. Kadastro işlerinde kendi isimlerine tescilde bulunanlar.
  4. İpotek tesisinde ipoteğe tesiste bulunanlar.
  5. Geriye Dönüşlerde rücu eden taraflar.
  6. Kuru mülkiyetin miras nedeniyle mirasçı adına tescilinde, kuru mülkiyet sahibi olanlar .
  7. Bunlardan hariç kalan işlemlerde kendisinden yana işlem yapılmış olanlar.

Yazılanların dışında tapu devir işlemleri sırasında alınan masraflar arasında döner sermaye bedeli de bulunmaktadır. Bu bedel alan kişi tarafından ödenmektedir.

Tapu Harcı Hesaplama Örneği

200.000 Türk Lirasına satın alınan bir daire için, binde 20 oranında yani 4.000 Türk Lirası bir ödeme çıkmaktadır. Bunun yanında olduğu gibi satıcıya da aynı şekilde ödeme çıkmakta olup, bu da toplamda 8.000 Türk Lirası yapmaktadır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz