2017'de Kira Gelir Vergisinden Kimler Muaf?

31 Mart akşamı kira gelir vergisi için beyanname verme ve ilk taksit ödeme süresi sona erdi. Peki, kimler 2017'de kira gelir vergisi mükellefi ? 2017'de kira gelir vergisinden kimler muaf?

2016 yılında konut ve işyeri kiralamalarından elde edilen gelirler için vergi dönemi 1 Mart'ta başladı. Vergi için beyanname ve ilk taksit ödeme dönemi 31 Mart akşamı sona ermiş bulunmaktadır.

2017'de kira gelir vergisinden kimler muaf?

İkinci taksitlerin ise Temmuz ayında ödeneceği kira gelir vergisinde beyanname ve ödeme işlemleri ilgili vergi dairesinde yapılmaktadır. İsteyenler bu işlemlerini internette vergi dairesinden de gerçekleştirebilir.

Kira gelir vergisini her kira geliri olan ödememektedir. Vergi için her sene istisna sınırı belirlenir. Bu sınırın altındaki gelirler için vergi ödemesi yapılmamaktadır. Peki, 2017'de kira gelir vergisinden kimler muaf?

Kira gelir vergisinden düşülen giderler 2017!

2016 yılı boyunca ayda 317 TL yani yıllık 3.800 TL  kira gelirinden daha düşük geliri olanlar vergi ödemesinden ve beyannameden muaf tutulmaktadır. İşyerinde ise kira gelir vergisi istisnası 30.000 TL olarak belirlendi. Yine bu sınırın altındaki işyeri kira gelirleri için beyanname verilmiyor.

Bu sınırdan yüksek gelir olan kimseler bir de gider indirimi yapabiliyor. Vergi geri kalan tutar üzerinden ödeniyor. İndirimlerin düşülmesi halinde yine yukarıdaki sınırlardan daha düşük bir tutar çıkıyorsa vergi ödemesinden muaf olunuyor. Kira gelir vergisi indirimleri şu şekilde sıralanıyor:

Götürü Gider Yöntemi indirimleri

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar. Örneğin, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, % 25’i oranındaki götürü gideri indirebileceklerdir.

Gerçek Gider Yöntemi indirimleri

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebilir.

● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

● Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

● Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

● Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

● Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2012 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkul için uygulanacaktır. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller % 5’lik gider indiriminden yararlanamayacaktır.

● Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

● Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, (Bu harcamalar 2016 takvim yılı için 900 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)

● Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

● Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

● Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.) Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

● Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz