2017 Yılı Damga Vergisi !


Meclis tarafından damga vergilerinin alınması için harekete geçildi. İşte damga vergisinde yeni uygulama.

Damga vergisi resmi belgelere kanunla belirlenmiş miktarda veya oranda pul yapıştırma, basılı damga koyma, makbuz verme, hak edişten kesinti yapma yoluyla alınan vergi olarak tarif edilebilir.

2017 yılında uygulanacak tapu ve kadastro harçları ile damga vergileri hakkında duyuru gereğince; "Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No: 61) "Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi" başlıklı başlıklı 3/2 maddesi; "24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dâhil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır."

Tebliğin 3/3 maddesi; "488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir." hükmündedir.

Tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin harç ve damga vergilerinin, 1/1/2017 tarihinden itibaren 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre çıkarılan ve 27.12.2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ekinde yayımlanan tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi gerekmektedir."

Damga vergisinde yeni düzenleme

Artık mükellefler için hak kaybı olmaması adına konutun bulunduğu ilçenin durumu göz önünde bulundurulacak. İlçenin lüks olup olmaması, binanın durumu, ilçenin büyüklüğü ve şartları gibi durumlar göz önünde bulundurulacak. Böylece her sözleşmeden ve her ilçeden farklı damga vergisi alınabilecek.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz