2017 Yılı Emlak Vergisi Ödeme Zamanı

Gayrimenkuller için ödenmesi gereken emlak vergisi ödemesi 1 Mart itibariyle başlamış bulunmaktadır. Emlak vergisi 1. taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecektir.

İki eşit taksit halinde ödenen emlak vergisi 2. taksiti ise 1 - 30 Kasım tarihleri arasında tahsil edilecektir.

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisini ödemekle mükellef bulunmaktadır. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu bulunmaktadır.

Emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; 

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

Takip eden bütçe yılından itibaren başlar.

Emlak vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Emlak vergisi beyannamesi gayrimenkule sahip olunan sene içerisinde yılsonuna kadar verilmelidir. Örneğin 2017 yılı Ocak ayında bir ev aldıysanız 31 Aralık 2017 tarihine kadar emlak vergisi beyannamesini vermek ile yükümlü bulunmaktasınız. Vergi ödemeleriniz ise 2018'de başlamaktadır.

Emlak vergisi oranları 2017

                 Belediyelerde   Büyükşehir Belediyelerinde

Mesken     ‰ 1                 ‰ 2

İşyeri         ‰ 2                ‰ 4

Arsa          ‰ 3                ‰ 6

Arazi         ‰ 1               ‰ 2

 

Emlak Vergisi Yeniden Değerleme Oranı

2017 yılı % 3,83

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz