2017 Yılı Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi Hesaplama

Taşınmaz malların elden çıkarılması halinde bir sonraki sene kazancın istisna sınırından yüksek olması halinde vergi ödenmektedir. İşte gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplama 2017 örneği..

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi satışın gerçekleştiği tarihi takip eden sene içinde iki eşit taksit halinde ödenir.

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplama 2017!

Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekmektedir. Beyanname ve verginin ilk taksiti 31 Mart tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. Vergide ikinci taksitler ise Temmuz ayında ödenmektedir.

Bu sene gayrimenkul değer artış kazancı vergisini 11.000 TL'den yüksek kazanç elde eden kimseler ödeyecektir. Peki, gayrimenkul değer artış kazancı vergisi nasıl hesaplanır?

Değer artış kazancı vergisi son günü 2017!

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplama 2017

Gayrimenkul gelir vergisi hesabı, Hazır Beyan sistemi üzerinden (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/degerArtisiHesap.html) yapılabilir.  

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80/1-6 maddesi kapsamında, söz konusu Kanunun 70/1-1, 2, 4, 7 bentlerinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılması karşılığında beyan etmeniz gereken değer artışı kazancı olup olmadığını ilgili alanları doldurarak öğrenebilirsiniz.

Değer artış kazancı vergisi 1. taksiti 2017!

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi hesaplama örneği

2012'de 150 bin TL'ye alınan bir gayrimenkulün 2016'da 250 bin TL'ye satıldığını düşünelim. Bu durumda ne kadar vergi ödenmesi gerektiğini hesaplayalım:

İlgili alanlar

Alış Fiyatı - 150 bin TL

Alış Tarihi - 1 Ocak 2012

Satış Fiyatı - 250 bin TL

Satış Tarihi - 1 Ocak 2016

Giderler - 0  

 

Alış Bedeli : 150.000 TL

Satış Bedeli : 250.000 TL

Endeks : %23.22

Alış ÜFE : 202.33

Satış ÜFE : 249.31

Değerlenmiş Alış Bedeli : 184.829,24 TL

Gayrisafi Hasılat : 65.170,76 TL

Toplam Gider : 0,00 TL

Safi Değer Artış : 65.170,76 TL

İstisna : 11.000 TL

Vergiye Tabi Matrah : 54.170,76 TL

Gelir Vergisi : 11.896,11 TL

Tapu Harcı : 5.000,00 TL

 

Eğer satış fiyatı örneğin 160 bin TL olsaydı; Değer artışı kazancı bakımından, alış bedeli (endeks ile yeniden değerlenmiş alış bedeli dahil) satış bedeline eşit veya büyük ise vergiye tabi bir kazanç söz konusu olmayacaktı.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz