2017 Yılı İmar Harçları!

1 Ocak 2017 tarihi ile 31 Aralık 2017 tarihleri aralığında İstanbul'da tahsil edilecek bedelleri, İBB tarafından tespit edildi. İşte imar harçları 2017..

2017 yılında yapılacak herhangi bir imar işlemi için, bu yıl için belirlenen harç bedelleri tahsil edilmektedir. 1 Ocak 2017 tarihi ile 31 Aralık 2017 tarihleri aralığında İstanbul'da tahsil edilecek bedelleri İmar Müdürlüğü tarafından Ocak ayı ile açıklamış bulunmaktadır. İmar harçları 2017 şu şekilde sıralanıyor:

İmar harçları 2017

1. Yapı kullanma izin belgesi alınmasına ilişkin ücretler

1.1 Konut- Rezidans 1000 metrekareye kadar m2 3.03 TL

1.2 Konut- Rezidans 1.000- 15.000 metrekare 3.27 TL

1.3 Konut, Rezidans 15.000- 50.000 metrekare 3.39 TL

1.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 3.75 TL

1.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 4.24 TL

1.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekareye kadar m2 4.48 TL

1.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000- 15.000 metrekare 4.72 TL

1.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000- 50.000 metrekare 5.69 TL

1.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.)50.000-100.000 metrekare 6.66 TL

1.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 metrekare ve üzeri metrekare 7.99 TL

1.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 2.3 TL

1.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 2.3 TL

1.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 0.73 TL

1.14 Tarım Yapıları metrekare 0.31 TL

2.  Avan proje tasdik ücreti (Yapı inşaat alanının beher metrekaresi için)

2.1 Alışveriş Merkezi (AVM) metrekare 10.29 TL

2.2 Konut- Rezidans metrekare 3.03 TL

2.3 Otel, İşyeri vb. metrekare 4.48 TL

2.4 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) metrekare 1.57 TL

Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite, Özel Yurt

vb.) metrekare 1.57 2.5 TL

2.6 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) m2 0.48 TL

2.7 Tarım ve Hayvancılık Yapıları metrekare 0.14 TL

3. Yanan ve yıkılan yapılar formuna ilişkin ücretler

3.1 0-1000 metrekare arası adet 300 TL

3.2 1000 metrekareden büyükse adet 740 TL

4. İmar Durumu Belge Ücreti (ilk Müracatta her bir belge için)

4.1 0-1000 metrekare arası adet 50 TL

4.2 1000 metrekareden büyükse adet 75 TL

5. Yenileme - Yeniden Ruhsat Alınmasına İlişkin Ücretler

5.1 Yenileme (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.45 TL

5.2 Yeniden (Yapı İnşaat Alanının beher metrekaresi için) metrekare 0.75 TL

5.3 Ruhsat Belgesindeki Bilgi Değişikliklerine İlişkin Ücret ( Tek Ruhsattaki Bilgi

Değişikliği) adet 145 TL

5.4 Makine, Elektrik ve Isı Yalıtım Proje Değilşikliğinde Alınacak Ücretler- Proje

Değişikliği adet 145 TL

6. Kat İrtifak - Mülkiyet Projesi

İnşa edilen yapı için kat irtifak ve mülkiyet projesi için ilçe belediyesine belli bedeller ödeniyor. 2017'de proje Başına adet 75 TL tahsil ediliyor. Gecekondu Önleme Bölgesi Planı ve İmar Islah Planı uygulanacak bölgelerde, ücretin yüzde 50'si alınıyor.

7. Çalışma Alanı Kullanımı

İnşaat yapım aşamasında terkinli alanların ( kaldırım, yol vb.) kullanılan bölümüne ilişkin ücret oluyor.

Çalışma Alanı Kullanım Ücreti (1 metrekare Alan İçin)

7.1 Günlük Kullanım Ücreti gün 0.35 TL

8. Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler

8.1 Konut, Rezidans 1000  metrekareye Kadar metrekare 8.83 TL

8.2 Konut, Rezidans 1.000- 10.000 metrekare 9.68 TL

8.3 Konut- Rezidans 10.000- 50.000 metrekare 10.29 TL

8.4 Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 11.13 TL

8.5 Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 11.74 TL

8.6 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000 metrekareye kadar m2 13.19 TL

8.7 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 1.000-15.000 metrekare 14.64 TL

8.8 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 15.000-50.000 metrekare 17.55 TL

8.9 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 50.000-100.000 metrekare 22.02 TL

8.10 Konut Dışı (AVM, Otel, İşyeri vb.) 100.000 ve üzeri metrekare 29.28 TL

8.11 Sanayi Yapıları (Fabrika, Atölye, İmalat Tesisleri vb.) sayfa 4.48 TL

8.12 Özel Hizmet Binaları (Özel Hastane, Özel Okul, Özel Üniversite vb.) metrekare 4.48 TL

8.13 Umumi Yapılar (Dernek, Yurt, Sosyal ve Kültürel Hizmet Binaları vb.) metrekare 1.45 TL

8.14 Tarım Yapıları metrekare 0.85 TL

9 Müelliflik İşlemleri İle İlgili Ücretler

9.1 Müellif Kaydı Ücreti- İlk Kayıt (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis kişi 385 TL

9.2 Müellif Kayıt Yenileme (Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis) kişi 110 TL

9.3 Proje Tescil Ücreti Her Müellif İçin kişi 125 TL

9.4 Fenni Mesuliyet (TUS) Ücreti Her müellif için kişi 290 TL

10 Fotokopi ve Dosya İnceleme Ücreti

10.1 Suret (Fotokopi) Ücreti sayfa 1.5 TL

10.2 Suret Tasdik Ücreti sayfa 7 TL

10.3 Dosya İnceleme Ücreti parsel 100 TL

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz