2017 Yılı Kadastro ve Tapulama Harcı !


2017 yılı içerisinde uygulanacak Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2017'de kadastro ve tapulama işlemlerinden alınacak harçlar şu şekilde sıralanıyor:

Kadastro ve tapulama harçları 2017

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında (‰ 6,83)

b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında (‰ 11,38)

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan (‰ 9,10)

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan (‰ 13,66)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (17,80 TL)'den aşağı olamaz.)

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (17,80 TL)'dir.

(5035 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:l/I/2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz