2017 Yılı Noter Harç Bedelleri!

2017 yılında uygulanacak noter harçları, 75 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer almaktadır.

Taşınmaz mallar ile ilgili olarak imzalanan sözleşmelerin noterde onaylatılması halinde, belli oranlarda harç ödenmesi gerekmektedir. Örneğin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi veya kira sözleşmesi .

Noter harçları 2017

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:   

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan beher imza için      (‰ 1,13) 

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (65,40 TL)'den az, (33.607,10 TL)'den çok olamaz.         

2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden  (‰ 2,27)     

Harç miktarı (4,60 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. 

Yıl kesirleri tam itibar olunur.      

3.Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:     (‰ 4,55)     

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.       

4.Vekâletnameler:  

a) Vekâletnamelerde beher imza için 13,30      

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz