2017 Yılı Tapu Bağış Harcı

Gayrimenkullerin tapu devir işlemleri, satış yolu ile yapılabildiği gibi bağış yolu ile de yapılabilir.

Bağış, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesine ise bağış - hibe denmektedir.

Bağış işleminde bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebilir. Bunlar bir şeyi yapma şeklinde olabileceği gibi bir şeyi yapmaktan kaçınma şeklinde de olabilmektedir.

Bağış rücu şartı ile de yapılabilir. Rücu şartı ile bağış; bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, mülkiyetin bağışı yapana geri dönmesine rücu şartı denmektedir.

2017 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tapu bağış harcı 2017

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden ‰ 68,31 oranında bedel tahsil edilmektedir.

Tapu bağışı için gerekli belgeler:

1-) Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı 

2-) Bağışlayanın ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı

3-) Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

4-) Bağışlayanın bir bağışlananın iki adet fotoğrafı

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz