2017 Yılı Tapu Harcı Pişmanlık Dilekçesi!


Mesken, işyeri, arsa ve arazi taşınmazlarının tapu dairesinde devredilmesi halinde tapuda % 20 oranında harç ödemesi yapılmaktadır. Bu bedel, satış bedeli üzerinden ödeniyor.

Örneğin 200 bin liralık bir daire için alıcının 4.000 TL, satıcının 4.000 TL  ödeme yapması gerekir. 

Ancak kimi zaman vatandaşlar taşınmazın değerini olduğundan daha düşük bir bedelle göstererek daha düşük harç ödeyebilmektedir. Bu durumun Maliye tarafından fark edilmesi halinde kişilere ceza işlemi uygulanmaktadır.

Buna karşın Maliye fark etmeden tapu harcı pişmanlık dilekçesi verilerek eksik harcın pişmanlık zammı ile ödenmesi ile yüklü faizlerin önüne geçilebilir. Tapu harcı pişmanlık dilekçesi örneği ise :

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2017 örneği

 

............... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

.../.../2016

Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............Vergilendirme dönemine ilişkin ............ Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş/eksik vermiş bulunmaktayım.

    

Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

ADRES:

.../..../....

                                                                                                  

Mükellef                                           

(Vekili veya Temsilcisi)                             

Ad, Soyadı ve İmza

 

EKLER:

1-..... Vergilendirme Dönemine Ait... Vergisi Beyannamesi

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz