2017 Yılı Tapu İpotek Harcı !

İpotek, bir kimsenin talebi üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılmaktadır. Peki, tapu ipotek harcı 2017 ne kadar?

İpotek var olan veya var olması muhtemel olan borçları güvence altına almak için tapu üzerine şerh koyma işlemine denir.

Borçlu adına tapuya ipotek koyulması için alacaklının bazı belgeleri temin ederek tapu dairesine müracaat etmesi gerekmektedir. Tapu dairesinde yapılacak bu işlem için belirli bir oranda harç ödenmesi gerekmektedir.

2017 yılında uygulanacak ipotek harçları, 78 seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Tapu ipotek harcı 2017

a) İpotekte sağlanan borç miktar üzerinden  (‰ 4,55)

b) İpoteğe dâhil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden (‰ 4,55)

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktar üzerinden (‰ 2,27)

(6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)

İpotek için gereken belgeler:

1-) İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi

2-) Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları

3-) Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.

4-) Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.

5-) Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek tesis etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz