2017 Yılında Sulh Hukuk Mahkemesi Harcı!


Kat mülkiyeti ve kiralama gibi gayrimenkul ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü için sulh hukuk mahkemelerine müracaat edilmektedir. Peki, sulh hukuk mahkemesi harçları 2017 yılında ne kadar?

Sulh hukuk mahkemesinda açılan davalar arasında; Mirasçılık belgesinin alınması, Tahliye Davası, İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi gibi davalar yer almaktadır. 

Açılabilen diğer davalar

1-) Mirasçılık belgesinin iptali Davası           

2-) Mirasta defter tutulması

3-) Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları

4-) Delil tespit istemi 

5-) Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

6-) Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)

Sulh hukuk mahkemesi harçları 2017

Sulh hukuk mahkemesi başvuru harcı:

Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 14,50 TL

Sulh hukuk mahkemesi celse harcı:       

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (16,50 TL'den aşağı olmamak üzere) (‰ 2,27)

b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   17,80 TL dir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz