2019’da Tapu Harcı Nerden Ödenir?


Vatandaşlar gayrimenkul devir işlemlerini ilgili tapu dairelerinden yapıyor. Devir işlemi için ise belli bir tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Acaba 2019’da tapu harcı nerden ödenir diye sizin araştırdık...

Tapu Harcı Nedir Kimler Öder?

Halihazırda yürürlükte olan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabi tutuluyor. Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.

Bilindiği üzere taşınmaz alım satım işlemi taşınmazınızın bulunduğu ilçenin tapu müdürlüğünde, başka bir şehirde yaşanıyor ise en yakın tapu müdürlüğüne giderek yapabiliyorsunuz. Ayrıca, tüm tapu müdürlükleri birbirleri adına işlem yapmaya yetkilidir. Yurtdışında da Berlin Başkonsolosluğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Temsilciliğinde işlem yapabilmektedir.

Tapu harçlarını Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde ise, taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe aşağıda yazılı kişiler ödemekle mükelleftir: 

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler (İktisap eden kişiler birden fazla ise harçları hisseleri oranında öderler), 

b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 
c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 
d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 
e) Rücularda rücu eden taraf, 
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar.

2019’da Tapu Harcı Nerden Ödenir?

Sahip olduğunuz taşınmazların tapu harç bedelleri, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar (bankalar gibi) tarafından da tahsil edilebilir. 

Bunların yanında tapu müdürlüklerince e-tahsilat uygulamasına geçilmiş olup; bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz