2b Arazisi Nedir ? Üzerinde Kimler Hak Sahibi Olabilir ?


2b Arazisi Nedir ? Üzerinde Kimler Hak Sahibi Olabilir ?

2b Arazileri kısaca , orman vasfını yitirmiş arazilerdir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin ilk fıkrası ( B ) bendinde belirtilmiş olup , hazinenin üstüne kayıtlı olup orman sınırları dışına çıkmış ya da çıkarılacak olan alanlardır.  

2b kısaltması da 2. Maddesinin ilk fıkrası ( B ) bendinin kısaltması olarak kullanılır.

2b araziler , kadastro tarafından orman sınırları dışına çıkarılmış , bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilerdir. Söz konusu araziler toplamda 473 bin hektarlık alana yayılmış durumdadır.

2b arazileri üzerinde elektrik , su , doğalgaz gibi alt yapısı devlet yoluyla sağlanmış 400 bin kadar yapı bulunuyor. 

Bu arazilerin  büyük bir kısmı ( %80 ) ,  Antalya , Mersin , Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde bulunmaktadır. Bu arazilerin büyük kısmı zeytinlik, narenciye alanları ve otlaklardan oluşuyor.

2B araziler hakkında işlem yapma hakkı illerde defterdarlıklara ilçelerde ise mal müdürlüklerine verilmiştir.

2B'nin satışına imkân veren yasa düzenlemesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 2009 yılının başlarında onaylanmıştır.

2b Arazisinin Satışı Yapılır Mı ?

Orman vasfını kaybetmiş arazilerin yani 2b arazilerin, orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satışı Anayasanın 169. ve 170. maddeleri gereği yasak.

 

2b Araziler Üzerinde Hak Sahibi Olmak Ne Demektir ? Nasıl Hak Sahibi Olunur ?

31.12.2011 tarihinden önce söz konusu araziyi kullanan ve belirtilen süreler içerisinde başvuru yapan, bunun yanında gerekli bedelin ödemesini yapan, itiraz veya dava konusu edilmemiş şahıslar hak sahibi sayılabilmektedir. Bahsedilen hakkı elde etmeye uygun kişiler kanunun yürürlüğe girmesinin ardından altı ay (6ay) içerisinde idareye başvurmaları gerekmektedir.

2B Arazileri Satış Tutarı Nasıl Hesaplanır ?

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki güncelleme listeleri ya da kadastro tutanakları içerisinde kalan taşınmazların satılma işlemleri rayiç bedellerinin tespit edilmesi ile yapılacaktır.

Bu karar ise 01.05.2010 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. İdare hak sahiplerinin başvuru süresinin bitmesinden itibaren 6 ay içinde satış işlemini sonuçlandıracaktır. Ancak satış bedelinin hesaplanan rayiç bedelin yüzde 70’i olacağını da ifade etmekte yarar var. İlk aşamada başvuru bedeli de talep edilecek kişi adına emanete alınacaktır. Bu tutar ise mücavir sınırlar içinde bulunan alanlar için 2000 TL dışarıda kalan alanlar için ise 1000 TL’dir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz