Aile Konutu Şerhi Konulmayan Ev Satılabilir Mi?


Bugünkü yazımızda pek çok aileyi yakından ilgilendiren bir konuya değineceğiz. Bu yazımızın konusu, aile konutu şerhi konulmayan ev satılabilir mi?

İlk olarak aile konutu nedir sorusuna cevap verelim. Aile konutu kavramı, evlilik içerisinde eşlerin birlikte oturdukları, yaşamsal faaliyetlerini birlikte sürdürdükleri ortak konutu ifade etmektedir. Herhangi bir evin aile konutu olarak sayılabilmesi için evliliğin bu konutta devam ediyor olması ve eşlerin sürekli bir şekilde burada ikamet ediyor olması gerekir. Bu noktada süreklilik arz etmesi nedeniyle yazlık, yayla evi, dağ evi, çiftlik gibi konutlar aile konutu kapsamında değildir.

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Aile konutu şerhi, aile konutuna sahip olan eşlerden birisinin bu konut üzerindeki tasarruflarını sınırlayan bir şerh olmaktadır. Medeni Kanun evlilik birliği içerisinde eşlerden birisinin diğer eşin rızası olmadan aile konutu üzerinde tasarruf yapamayacağını ifade eder. Yani eşlerden birisinin rızası olmadan aile konutunun satışı, aile konutunun kiraya verilmesi, aile konutunun devri, kira sözleşmesinin iptali gibi durumlar ile karşılaşılmaması için aile konutu şerhi konulması gerekir.

Aile Konutu Şerhi Konulmayan Ev Satılabilir Mi?

2002 yılında Medeni Kanun ile aile konutu olup da tapuya şerh edilen evlerin satışında malik olmayan eş de söz sahibi verilmişti. Bu doğrultuda tapu sahibi olan eş, aile konutu olan evi, diğerinin iznini almadan satamadı. Tapusunda şerh olmayan evler için diğer eşin izni ise aranmadı.

Bu bağlamda 2016 yılında Yargıtay tarafından yeni bir karar alındı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aldığı karar ile konutu satın alan kişiyi ayrıca "diğer eşin açık rızası var mı" diye araştırma yapmaktan kurtardı. Karar, alım-satım süreci tamamlanmış, yeni sahibinin oturmakta olduğu evler için de geçerli kılındı.

Karar gereğince, diğer eşin, evin aile konutu olduğunu ileri sürmesi ve bunu elektrik, su faturası, eski ikametgah gibi belgeleri ile ispatlaması halinde gerçekleşmiş olan satışlar da tekrar masaya yatırılabiliyor.

Aile Konutu Şerhi Olan Evde Tarafların Hakları Nelerdir?

Tapuya aile konutu şerhi konulması halinde eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili  kira sözleşmesini feshedemiyor, aile konutunu devredemiyor veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamıyor.

Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemiyor. Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya eş haklı sebep olmaksızın rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hâkimden bu konuda bir karar vermesini isteyebiliyor.

Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorunda oluyor.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz