ARAÇ KASKO DEĞERİ


Araç kasko değeri nedir, kasko değeri nasıl hesaplanır, kasko sigortası çeşitleri nelerdir, kasko değeri ile ilgili işlemler nelerdir, hasarsızlık indirimi nedir gibi sorularınızın cevapları bu yazımızda,

Araç Kasko Değeri Nedir?

Sigorta yapılacak olan aracın piyasa değeri göz önüne alınarak saptanan ve sektöre yardımcı olmak amacıyla Türkiye Sigorta Birliği üyesi sigorta şirketlerine duyurulan fiyata araç kasko değeri denir.

Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?

Kasko değeri aracınızın marka, model ve üretim yılına göre belirlenen bir bedel. Bu bedel ise, Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin zorunlu olarak üye oldukları Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından belirli koşullara göre hesaplanır.Birlik tarafından tespit edilen bedeller periyodik olarak kasko değeri listesi olarak yayınlanır.

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından 2008 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmak üzere yayımlanan “Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi” nde yer almayan taşıtların kasko sigortasına esas olan değerleri; yetkili sigorta acentelerinin müracaat etmeleri halinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirlenecektir.

1 Nisan 2013 yılında yeni kasko sistemi uygulamaya geçti. Bu değişiklikten sonra TSB’nin kasko değer listesinin yanı sıra ikinci el araç satan internet sitelerinin de fiyat listesinden yararlanılabiliyor. Aracın o tarihte hangi değerde olduğunu gösteren araç rayiç bedeli bu internet sitelerini temel alarak da belirlenebiliyor. Araç rayiç bedelleri de yıllık olarak güncellenir.

Kasko değeri artık önceki poliçeye göre değil bu rayiç bedellerine göre belirleniyor. Bu şekilde hasar görmüş veya pert olmuş araçlar konusunda sigorta şirketleriyle yaşanan anlaşmazlıklara da çözüm getirilmiş oldu.

14/12/2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Kanunu’nda tarife değişti. Buna göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak vergi tutarları, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Türkiye Sigorta Birliği ) tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.

Buna göre, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (Türkiye Sigorta Birliği ) tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayımlanan kasko sigortası değerlerinin yüzde 5’ini aşması halinde aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanır.

Kasko Sigortası Çeşitleri Nelerdir?

Kasko sigortasının temel olarak 4 çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler;

Dar Kasko: Ana teminat grubunun bir kısmının kapsama alındığı çeşit.

Kasko: Ana teminat grubunun tamamının kapsama alındığı çeşit.

Genişletilmiş Kasko: Ana teminat grubunun tamamı ve ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilecek risklerden bir kısmının kapsama alındığı çeşit.

Tam Kasko: Ana teminat grubunun tamamı ve ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilecek tüm risklerin kapsama alındığı çeşit.

Kasko Sigortası Ana Teminatları

Aracın kara yolunda veya demir yolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

Gerek hareket, gerek ise durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya bu sebepten devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

Aracın yanması,

Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda oluşan hasarlar.

Kasko Değeri İle ilgili İşlemler Nelerdir?

Kasko sigortası değeri uygulamasından yararlanmak isteyen mükellefler tarafından; taşıtlarının kasko sigortasına esas olan değerlerini belirten ve Maliye Bakanlığı’nca, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.’lu MTV Genel Tebliği ekinde bulunan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nu, yetkili sigorta acentesine düzenlettireceklerdir. Ardından, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine, söz konusu formu, dilekçeye eklemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. Mükelleflerin müracaatı üzerine yetkili sigorta acentesi tarafından düzenlenen “2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu” nun doğruluğundan mükellefler ile birlikte yetkili sigorta acenteleri de sorumludur.

Kasko sigortası değeri almak için vergi dairesine müracaatta bulunan mükellefin, yetkili sigorta acentesine düzenletmiş olduğu "Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu" ile ilgili yılın "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" vergi dairesi tarafından karşılaştırılıp, form ile listedeki bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellef, kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaktır.

Hasarsızlık İndirimi Nedir?

Kasko sigortasının amacı size ve aracınıza gelecek maddi zararları karşılamaktır. Yıllık olarak düzenlenen kasko poliçelerinin yenileme döneminde, sigorta bilgi ve gözetim merkezinden gerçekleştirilecek geçmiş hasar sorgulamanızda hasarsızlığınızı bozacak herhangi bir tazminat ödemesinin mevcut olmadığı gözlenirse bu hasarsızlık indirimi almanızı sağlar. Mini onarım kapsamında gerçekleştirilen hasar ödemeleri veya münferit cam kırılması gibi küçük ölçekli hasarlar hasarsızlık indirimini genelde etkilememektedir. Bilgileriniz TRAMER adı verilen, Sigorta Bilgi Merkezi’ne ait ortak bir havuzda toplandığı için sigorta şirketinizi veya aracınızı değiştirseniz de bir dahaki poliçeye aktarılır. Hasarsızlık indirim hakkı aracı değil kişiyi takip etmektedir. Hasarsızlık indirim hakkı aracı değil kişiyi takip etmektedir. Dolayısıyla yeni bir araç almış olsanız bile, bir önceki aracınız için yaptırdığınız kasko poliçesinde kazanmış olduğunuz haklarınız yeni aracınızın poliçesi için de uygulanacaktır.

Pert Olma Nedir?

Bir aracın sigorta şirketleri tarafın pert olarak kabul edilebilmesi için, sigorta şirketlerine göre değişmekle birlikte toplam tamir masrafının aracın değerinin yaklaşık %70’i civarında olması gerekli. Hatta bazı araç modellerinde sigorta şirketine göre bu oran, %50 dahi olarak belirlenebilir. Ayrıca pert olan aracın kasko bedeli sigortalıya ödenir ve sigorta şirketi aracı hasarlı olarak satar. Bu aşamada isterse sigorta yaptıran aracı hasarlı olarak sigorta şirketinden kendisi için de satın alabilir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz