Arazi Hibe Harcı


Tapu dairesinde bir arazi tapusu, satış işlemi ile bir başkası adına devredilebildiği gibi hibe işlemi ile de devredilebilir. Peki bu işleme ne kadar harç ödenir?

Bilindiği üzere hibe işlemi, mal sahibi tarafından herhangi bir bedel alınmadan tapu devir işlemlerinin yapılması işlemine denmektedir.

Bağış olarak da bilinen hibe işlemi bazı koşullara da bağlanabilir. Her isteyen mal sahibi hibe işleminde bulunamaz. 

Aranan koşullara uygun kimseler hibe işlemi için bazı belgeleri temin eder ve belli oranda harç ödemek ile mükellef olmaktadır. Hibe işleminin tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin tapu memuruna teslim edilmesi ve harcın ödenmesi gerekir. 

Arazi hibe harcı 2017

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden ‰ 68,31 oranında harç ödemesinin yapılması gerekir.

Ayrıca taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kesilir. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınmaktadır. 

Hibe işlemi için gereken belgeler:

1-) Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2-) Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3-) Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4-) Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyım ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5-) Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz