Arsa Tapu Masrafı Hesaplama 2017


Arsa alırken veya satarken ödenecek tapu harcı beyanda bulunulan devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanarak yapılır. Devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle tapu müdürlüklerine başvuruda bulunulup belirlenen tapu harcı tutarının yatırılması gerekir aksi takdirde tapunun devri gerçekleştirilemez.

Tapu devir işlemleri sırasında 492 sayılı Harçlar Kanunu esasına bağlı 4 sayılı tarife gereği olarak ödenen harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine bakılarak, değeri üzerinden nispi ya da maktu olarak alınır.

Tapu Harcı 2017 Hesaplama Örneği 

Tapu satış bedeli, satış yapılan bedel üzerinden binde 20 oranında alıcı ve satıcı tarafından ödenmelidir. Bu da toplamda binde 40 oranında harç ödemesi demektir.

Satış bedeli 100 bin lira olan bir gayrimenkul için hem alıcının 2000 TL, hem de satıcının 2000 TL harç ödemesi gerekir. Toplamda 4000 TL ödenmiş olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Tapuda Satıcıdan İstenilen Gerekli Evraklar

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Temsil Belgesi
  2. Fotoğraf 1 Adet
  3. İcra Müdürlüğünün Satış Müzekkeresi (Cebri İcra Yolu ile Satılmış ise).
  4. Mahkeme Müzekkeresi (Ortaklığın Giderilmesi Davası Yolu ile Satılmış ise).
  5. İlgili Belediyeden Alınmış Emlak Vergisi Değerini Belirtir Belge.
  6. Vergi Borcu Yoktur Yazısı
  7. Tapu İşlemlerini Emlakçı Yapacaksa Emlakçı Adına vekaletname

Tapuda Alıcıdan İstenilen Gerekli Evraklar

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Fotoğraf 2 Adet
  3. Tapu İşlemlerini Emlakçı Yapacaksa Emlakçı Adına vekaletname 


× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz