Bedelsiz Olarak Kimler Tapu Devredebilir?

       Ev, işyeri, arsa ve arazinin mülkiyet hakkı bir başka kimseye bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak devredilebilmektedir. Peki, kimler bedelsiz tapu devri yapabillir? Kimler bedelsiz olarak tapu devir işlemi gerçekleştiremez?

Kimler bedelsiz olarak tapu devredebilir?

Bedelsiz olarak gerçekleşen devir işlemine hibe denmektedir. Tapu hibe işlemi için satış işleminden farklı olarak belirlenmiş olan oranlarda harç tahsil edilmektedir.

Bedelli tapu satışlarında hem alıcının hem de satıcının satış bedeli üzerinden ‰ 20 (binde 20) oranında harç ödemesi yapması gerekmektedir. Taşınmazların ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında ise, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat (bir bedel almaksızın) edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden ‰ 68,31 (binde 68,31) oranında harç ödemesinin yapılması gerekmektedir.

Peki, kimler bedelsiz olarak tapu devredebilir? Kimler bedelsiz olarak tapu devredemez?

Bedelsiz olarak tapu devri yapamayan kimseler arasında reşit olmayan kişiler, zihinsel özürlüler, reşit olmuş ancak temyiz kudreti (ayırt etme kabiliyeti)  olmayanlar yer almaktadır. 

Bu kimseler kanuni temsilcilerinin izni olsa dahi bağış yapamamaktadır. Ayrıca vasiler; vesayeti altındaki kişinin malını bağışlayamıyor. Saydıklarımızın dışında kalan kimseler tapu bağışlayabilmektedir.

Tapunun bedelsiz olarak devri için gerekenler:

1.) Bağışlanacak taşınmaz mala ait tapu senedi

2.) Bağışlayan ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı nüfus cüzdanları,

3.) Bağışlayanın bir, bağışı kabul edenin iki adet, son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafları.

4.) Akitte taraflardan biri veya ikisi vekil, vasi, kayyum ve kanuni temsilci ile temsil edilecek ise, ayrıca temsile ilişkin belge.

5.) Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden  Emlak  beyan değerini gösteren belge.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz