Bedelsiz Olarak Tapu Devir İşlemi Nasıl Yapılır?


Gayrimenkul tapusu, bir bedel karşılığında bir başkasına devredilebileceği gibi, bedelsiz olarak da devir işlemi gerçekleştirilmektedir. Peki, bedelsiz olarak tapu devri nasıl yapılır? Bedelsiz olarak tapu devri için neler gerekir?

Bedelsiz olarak tapu devri nasıl yapılır?

Bedelsiz tapu devirlerinde tapuyu bağışlayan kişi bunun karşılığında paranın yerine bir şey yapılmasını veya bir şey yapılmamasını talep edebilir.

Bedelsiz olarak tapu devrini 18 yaşını bitirmemiş kimseler bağış yapamamaktadır. Bunun yanı sıra zihinsel özürlü, reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin izni bile olsa bağış yapamazlar. Ancak küçük ve kısıtlılar temyiz kudretine sahip olmak kaydıyla reşit olmasa da kendisine yapılacak bağışı kabul edebilmektedir. 

Peki, bedelsiz olarak tapu devir işlemi nasıl yapılır? Bedelsiz olarak tapu devri için neler gerekir?

Bedelsiz olarak tapu devri için gereken evraklar;

1-) Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı. 

2-) Bağışlayan ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı

3-) Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

4-) Bağışlayandan 1 (bir) bağışlanandan 2 (iki) adet fotoğrafı

Bedelsiz olarak tapu devri harcı:

Gayrimenkul ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden ‰ 68,31( binde 68,31) oranında harç ödemesinin yapılması gerekiyor.

2016 yılı Yeniden değerleme oranlarına göre; Döner Sermaye Hizmet Bedeli - 87,25 TL;  İlave Hizmet Bedeli - 11,75 TL olarak ödenmesi gerekmektedir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz