Beyan Değeri Belirlemesinde 2018'de Arsalarda Uçuk Fiyatlar Görebiliriz


4 yılda bir belirlenen arsa metrekare birim değeri, en son 2014 yılında belirlenmişti. Takdir komisyonlarınca yeniden belirlenecek olması, arsa değerlerini emlak vergisi hesaplamalarındaki en önemli örneklerini bazı yerlerde %500’e kadar oranlarda arttırmış olması anlamına gelmektedir.

2018 yılının genel beyan dönemi olmasından dolayı, takdir komisyonları arsa ve arazi metrekare birim fiyatlarını belirleyerek ilgili belediye ve muhtarlıklara teslim etmişlerdir. Bundan önce de pek çok belirlemelere göre arsa / arazi birim değerleri uçuk fiyatlar olarak belirlenmiştir. Belediyelere emlâk vergisi geliri temin etmek amacıyla yapılan bu belirlemelerin pek çok mükellefi sıkıntıya sokacağından dolayı dava hakkı doğmuştur.

Arsa birim değerlerinin takdirine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasında takdir komisyonlarınca alınacak kararların, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce arsa ve arazilerin ilgili bulunduğu ticaret ve ziraat odalarına, mahalle ve köy muhtarlıklarına, belediyelere imza karşılığı teslim edilmesini öngörmüştür. Ayrıca büyükşehir belediyesi bulunan illerde bu teslimatın daha önceden merkez komisyonuna teslim edilmesi ve merkez komisyonunca farklı değer belirlenmesi halinde, takdir komisyonlarının bu değerlere göre takdir yapacağı kanunda hükme bağlanmıştır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz