Bina Tamamlama Sigortasında Tarafların Hakları Nelerdir ?


Bu yazımızda son dönemde inşaat firmaları için zorunla hale getirilen bina tamamlama sigortasında tarafların hakları nelerdir konusuna değineceğiz.

İlk olarak daha önceki yazılarımızda belirtmiş olsak bile bina tamamlama sigortası nedir sorusuna cevap verilim…

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ön Ödemeli Konut Satışı düzenlemesinde bahsi geçen bina tamamlama sigortası, konut sahibi olmak isteyenlerin ön ödemeli konut satışı yoluyla edindiği ev için geliştirici firmaya anahtar tesliminden önce yaptığı ödemeleri teminat altına alan bir garanti sözleşmesi.

Sigorta kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemiyor, haczolunamıyor, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamıyor.

Bina Tamamlama Sigortasında Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Satıcının hak ve yükümlülükleri

a)    Nakdi veya gayri nakdi kredi ilişkilerini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

b)    Sigortacıya bildirmeksizin üçüncü şahıslara aktifleri üzerinde teminat (ipotek, rehin, mülkiyetin teminat olarak (inançlı) nakli, taşınmaz yükümü vb.) vermemekle yükümlüdür,

c)    Teminat verilmesi kararını etkileyebilecek önemli ölçüdeki değişiklikleri sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

ç) Teminat senedi düzenlenmesine ilişkin iletişimde veya talimatların yerine getirilmesinde gecikme yaşanması yahut ihmal olması nedeniyle zararın meydana gelmesinin muhtemel olduğu hallerde sigortacıyı bilgilendirmekle yükümlüdür.

d)    Sözleşme şartlarının kendisi tarafından belirlenmemiş olduğu hallerde, düzenlenen teminat senedinin içeriğini kabul eder,

e)    Tüketicinin, düzenlenen teminat senedine ilişkin hususlarda sigortacıya bilgi vermesini kabul eder.

t) Her ne ad adı altında yapılırsa yapılsın tüketicilerce yapılan ödemeleri, derhal, sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 

Sigortacının hak ve yükümlülükleri

a) Satıcının faaliyetleriyle ilgili gelişmeler, stratejik değişiklikler ve satıcının kredi değerliliği açısından önemli bulduğu konularla ilgili detaylı bilgi talep edebilir. 

b) Satıcı için bir kefalet hesabı tutar ve bu hesaba, her bir tüketici için düzenlenen teminat senedini düzenlendiği tarih itibariyle dâhil eder,

e) Her bir tüketici için, satıcının talimatı üzerine tüketicilere iletilmek üzere teminat senedi düzenleyerek satıcıya verir.

ç) Teminat senetlerinin süresinden önce iade edilmesi halinde, fazla ödenen primi, satıcıya geri öder.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz