Çekme Kat Nedir?


Çekme Kat Nedir?

Çekme kat, çatı ile son kat arasında bulunan kata / yapı modeline denir. Genellikle dört tarafı balkonla çevrilidir. Terasın orta yerinde bulunabilir. 

İmar kanununda çekme katın tanımı şu şekildedir:
3194 Sayılı İmar Kanunu Madde 2.02.- İnşa edildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmış çekme kattır. 2981 sayılı kanuna göre af kapsamına dahil edilerek aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün olan çekme katlar da mevcut çekme kat kabul edilir.

Çekme katların tapuda kaydının olması gerekir. Fakat çoğu çekme katların tapu kaydı bulunmamaktadır. 

Eğer çekme kat tapuda kayıtlı değil ise ' yapıda projeye aykırılık ' söz konusudur. Bunu gidermek için bağlı bulunan belediyeye, çekme katı projeye dahil ettirmek gerekir. 

Çekme Kat Projeye Nasıl Dahil Edilir ?

Proje değişikliği yaptırmak için belediyeye başvurulur. Proje değişikliğiniz uygulandığı taktirde çekme kat Tapuya kayıt edilir.

Tapuda kaydı olmayan çekme kat bir denetim esnasında anlaşılırsa kaçak yapı olarak kabul edilecektir ve belediye tarafından yıkımı söz konusu olur. Daire sahibi de para cezasına çarptırılır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz