Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı ve 2016 Değeri Nedir ?


Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı ve 2016 Değeri Nedir ?

Satın alınan bir taşınmazın 5 seneden önce satılması durumunda ortaya çıkan kazanç , satılan sene için belirtilen istisna bedelini aşar ise Gelir vergisi kanuna göre aşan tutar vergiye tabi olur. Burda belirtilen ve her sene değişen bu istisna bedeline Değer Artış Kazancı İstisna Tutarı denir.

2016 Değer Kazancı İstisna Tutarı Nedir ? 

2016 için belirlenen İstisna Tutarı 11.000 TL dir.  Bu değer 2015’de 10.600 TL olup bu sene itibari ile 400 TL artmıştır. İstisna tutarları her sene artarak değişmektedirler.

Gelir Vergisi Kanunu 80. madde uyarınca satın aldığı evi 5 seneden önce satan kişiler değer artışı kazancı vergisini ödemek zorundadırlar.

Bu durumda bir kaç istisna bulunmaktadır. Eğer gayrimenkul , miras ya da bağış ile elde edilmişse , satış işleminde devlete vergi ödemek zorunda kalınmaz.

Değer artışları ÜFE ( Üretici Fiyat Endeksi ) ye göre hesaplanmaktadır. ÜFE oranları her ay değişmektedir. Bu sebeple satışın yapıldığı ay değil , bir önceki ayın ÜFE’si kullanılır.  

İstisna tutarı vergi durumunu hesaplarken karşımıza çıkar. 

Vergi Nasıl Hesaplanır ? 

Alış ve satış aylarından bir önceki ayın ÜFE oranlarının birbirine oranı ile alış fiyatı çarpılarak enflasyona göre satış yapılan zamandaki fiyat ortaya çıkar.

Daha sonra satılmak istenen fiyattan , hesaplanan fiyat çıkarılır. Bu fiyat kar olarak gösterilir. Kardan çıkarılması gereken diğer bir ücrette Tapu Harcı dır. 

Çıkan fiyat , o sene belirlenen istisna tutarı ile karşılaştırılır. Eğer istisna tutarı , çıkan fiyattan az ise. Aradaki farkın vergisi ödenir. 

 

Örnek : 

Alınan Fiyat : 100.000 TL 

Satılmak İstenen Fiyat : 180.000 TL 

Alınan Tarih ÜFE : 166.52 ( örnek olarak verilmiştir , istenilen tarih için ÜFE oranına bakılmalıdır. )

Satılan Tarih ÜFE : 232.57  ( örnek olarak verilmiştir , istenilen tarih için ÜFE oranına bakılmalıdır. )

 

İşlem : 

100.000 TL x ( 232.57 / 166.52 ) = 139.664 TL  ( Enflasyona göre çıkarılan değer )  

180.000 TL - 139.664 TL = 40.336 TL  ( Satılmak istenilen fiyat ile enflasyona göre çıkan değerin farkı )

180.000 %2 si 3.600 TL ( Tapu Harcı )  

40.336 TL - 3.600 TL = 36.736 TL  bu değer istisna tutarı öncesi hesaplanan değerdir. 

Bu gayrimenkulun 2016 da satıldığını düşünürsek : 36.736 TL - 11.000 TL = 25.736 TL  

Bu sonuç %20 vergi dilimine girdiği için 25.736 nın %20 si vergi olarak ödenir : 5.147 TL vergi olarak ödenir.

Yıllara Göre Değer Artış Kazancı İstisna Tutarları

         2016     11.000 TL
         2015    10.600 TL
         2014     9.700 TL 
         2013    9.400 TL
         2012     8.800 TL
         2011    8.000 TL  
         2010    7.700 TL
         2009    7.600 TL
         2008    6.800 YTL
         2007    6.400 YTL


× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz