Doğalgaz Abonelik Ücreti 2018


Ev sahibi doğalgaz abonelik ücreti 2018 ne kadar? İlk doğalgaz aboneliği nasıl yapılır? Kiracılar doğalgaz aboneliğini nasıl yapabilir? Doğalgaz aboneliği için gerekli evraklar nelerdir? Sorularınızın tüm detaylarını bu yazımızda bulabilirsiniz…

20 yıl öncesine kadar kış aylarında ben kuzineli sobamızda patates pişirme hayali kurarken, babam yalnızca odun kömür parasının ne kadar olacağını hesap ederdi. Oysa şimdi doğalgazlı evlerimizde konfor içinde yaşıyoruz. E tabi bu konforun da çok daha farklı maliyetleri oluyor. Bizde sizler için doğalgaz abonelik ücreti 2018’de ne kadar, ilk doğalgaz aboneliği nasıl yapılır, kiracılar doğalgaz aboneliğini nasıl yapabilir gibi konuları araştırdık.

İlk Yapmanız Gerekenler…

Doğalgaz abonelik işlemleri doğalgaz bağlantı sözleşmesi yapılması ve doğalgaz dağıtım şebekesi hattının bina iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrol ve onay işlemlerini kapsamaktadır. Bütün bu işlemler için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bağlantı sözleşmesi imzalanması ve işlem esnasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen abone bağlantı bedelinin ödenmesi gerekir.

Peki abone bağlantı bedeli nedir? Şu şekilde anlatalım: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir. Abone bağlantı bedeli bir defaya mahsus olmak üzere alınır.

Hat Bağlantısı ve İlk Doğalgaz Aboneliği

Eğer aldığınız yeni evinizin yakınında doğalgaz servis kutusu yoksa bulunduğunuz ildeki dağıtım şirketinin abone merkezine giderek yeni hat çekilmesini ya da servis kutusu koyulmasını talep etmelisiniz. Öncelikle hat ya da kutu talebinizin gerçekleşmesi için abonelik sözleşmesi yapmalısınız. Dağıtım şirketi de sizin talebiniz üzerine, binayı dağıtım ağına bağlamakla yükümlüdür; bağlantının teknik ve ekonomik açıdan mümkün olması yeterlidir. Fakat bu hat çekme işleri dağıtım şirketinin programına göre yapıldığından zaman alabilir. Ancak bu süre başvurunun yapılmasından en geç 15 gün içerisinde değerlendirmeli ve uygun bulunmazsa gerekçesi bildirmelidir.

İlk Doğalgaz Abonelik Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Doğalgaz abonelik bağlantı başvurusu mülk sahibi, bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcileri tarafından doğalgaz dağıtım şirketine yapılır.

Başvuruda gerekli evraklar nelerdir?

- Nüfus cüzdanı

- Mülk sahibiyse, tapu ya da yapı ruhsatı fotokopisi

- Kiracıysa, abone olabileceğine dair imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi

- Daha önce binanızda abonelik yapılmışsa, binanın tesisat numarası

Yabancı uyruklu vatandaşlardan ilave olarak;

- Tapu sahibi ise Pasaport beyanı ve fotokopisi,

- Tapu sahibi değil ise İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi isteniyor.

Abone Bağlantı Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Abonelik başvurusu uygun bulunursa, bir kereye mahsus ve iade edilmemek üzere abone bağlantı bedeli ödenmelidir. Bu ücret, sayaç ve bağlantı maliyetlerini kapsar. Doğalgaz bağlantı başvurusu sırasında sayaç için ayrı bedel ödenmez. Abone bağlantı ücreti evin brüt alanına göre değişir. Bu bedel hesaplanırken bağımsız bölüm sayısı (BBS) denilen bir birimden faydalanılır.

BBS Hesabı

Bağlantı ücreti hesaplanırken ilk 200 m2 için 1 BBS; sonraki her 100 m2 için 1 BSS alınır. Örneğin alanı 340 m2 olan bir evin BBS hesabı aşağıdaki gibidir:
340 = 200 + 100 + 40 = 1 + 1 + 0 = 2 BBS

Aldığınız Evde İç Tesisatınız Döşenmemiş İse Ne Yapmalısınız?

Abone oldunuz ama binanızda doğalgaz kullanımına uygun tesisat yoksa sıralı ile şu işlemleri yapmalısınız;

1. Dağıtım şirketinin yetki verdiği tesisat firmalarından birine başvurun. (Sertifikalı tesisatçı firmaları dağıtım şirketinizden öğrenebilirsiniz.)

2. Yetkili firma binanıza uygun doğal gaz iç tesisat projesini çizer.

3. Sertifikalı firma projenize dağıtım şirketinden onay aldıktan sonra iç tesisatınız döşenir.

Eğer Onaylanmış İç Tesisatınız Varsa;

Evinizde onaylanmış iç tesisat mevcut fakat hiç doğalgaz kullanımı yapılmamış ise yapmanız gereken işlemler şunlardır;

1. Dağıtım şirketinin müşteri merkezine giderek doğalgaz kullanım sözleşmesi yapın ve güvence bedelini yatırın.

2. Tesisat projenizi çizen firma ile iletişime geçin.

3. Tesisat firması dağıtım şirketinden gaz açma randevusu alır ve tesisatınızı kullanım için onaylatır. Sayacınız bağlanır ve gaz verilir.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi;

Abonelik sözleşmesinden sonra doğalgaz kullanmak için, kullanım sözleşmesi yapmalısınız. İç tesisatınız varsa bu sözleşmeyi abonelik bağlantı sözleşmesiyle beraber yapabilirsiniz.

Gerekli Evraklar:

- Nüfus cüzdanı

- Tesisat numarası

- Tapu ya da kira kontratı fotokopisi

- TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı

Konut harici yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıdakilere ek olarak,

- Vergi levhası fotokopisi veya internet çıktısı

- Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi

- İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi

- Kaşe

Doğalgaz Abonelik Ücretini Kim Belirler?

Doğalgaz dağıtım şirketi, mekanik sayaca sahip tüm tüketicilerden kullanım sözleşmesi sırasında güvence bedeli (depozito) alır. Doğalgaz bağlantı tarifeleri ve iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri bedelleri ile bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, 28/12/2011 tarih ve 3603 sayılı EPDK Kurul Kararı’nın 10. Maddesi çerçevesinde belirlenir. Güvence bedeli, dağıtım şirketine göre değişmez; tüm Türkiye'de EPDK'nın belirlediği ücretler uygulanır. Güvence bedeli tutarı doğalgazın kullanım amacı ve tüketim elemanlarının sayısına göre değişir. Abonelik sözleşmenizi iptal ettiğinizde enflasyona göre güncellenerek iade edilir.

DOĞALGAZ ABONELİK ÜCRETİ 2018 NE KADAR? 

Doğalgaz bağlantı tarifeleri ve iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri bedelleri ile bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar, 28/12/2011 tarih ve 3603 sayılı EPDK Kurul Kararı’nın 10. Maddesi çerçevesinde belirlenir.

                                                         2018 YILI FİYAT TARİFELERİ

Gelir Türü

Tahsil Edilecek Tutar (KDV Dahil)

Abone Bağlantı Bedeli (Sayaç Dahil)

606,52 TL

İlk 100 m İçin Bağlantı Hattı Kontrol Bedeli

 

500,32 TL


Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 M için) 

 

-


Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 M için)

 

 3,07 TL

G4 Sayaç Bedeli

106,20 TL

                                                         GÜVENCE BEDELLERİ

Kombi

406,00 TL

Soba

364,00 TL

Merkezi Sistem (1BBS)

364,00 TL

Şofben

42,00 TL

Ocak

 21,00 TL

G4 Sayaç Bedeli

106,20 TL

                                                         AÇMA KAPAMA BEDELLERİ

Açma-Kapama Bedeli

23,60 TL

                                                         PROJE ONAY BEDELLERİ

G4-G6

40,12 TL

G10-G16-G25

74,34 TL

G40-G65-G100

149,86 TL

G160-G250-G400

226,56 TL

G400'den Büyük

305,62 TL

Kolon Hattı

40,12 TL

Yukarıdaki  güvence bedelleri kullanım alanı 200 m2’ye kadar olan ve standart kombi ve/veya ocak kullanılan yerler için geçerli olup kullanım alanı ve cihaz bilgilerine göre fiyatlar değişiklik gösterebilmektedir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz