Dövizli Kira Artışı Nasıl Yapılır?


Kira sözleşmeleri Türk Lirası (TL) üzerine kurulabildiği gibi yabancı para üzerine de yapılabilmektedir. Peki, bu şekilde kurulan sözleşmelerde yıllık zam yapılır mı? Dövizli kira artışı nasıl yapılır?

Ev ve işyeri kiralayan kiracıların 1 seneyi doldurması halinde kira bedeline yıllık zam yapılmaktadır. Bu zammın sınırları Borçlar Kanunu kapsamında belirtilen oranlarda olmak zorundadır.

Dövizli kira artışı

Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138’inci maddesi hükmü saklıdır. 

Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak 3’üncü fıkra hükmü uygulanmaktadır.Bu hükümde "Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her 5 yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenmektedir. 

Her 5 yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir."

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz