E-devletten İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?


Geçtiğimiz yıl yaklaşık 13 milyon yapının imar ve ruhsat problemini çözmek amacı ile çıkarılan imar barışında başvurular devam ediyor. Peki, e-devletten imar barışı başvurusu nasıl yapılır? 

Türkiye'de mevcut bulunan kaçak ve ruhsatsız yapıları kayıt altına almak ve imar sorununu çözmek için yürürlüğe giren imar barışı uygulamasında başvurular tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresi 15 Haziran 2019'a kadar uzatılmıştı. 30 Haziran'a kadar ise yapı kayıt belgesi ödemeleri yapılabilecek. Peki, e-devletten imar barışı başvurusu nasıl yapılır? İşte adımları... 

E-devlet kapısı üzerinde yapılacak başvuruda gereken bilgiler;
1) E-devlet şifresi
2) Geçerli bir cep telefonu numarası
3) Geçerli bir e-posta adresi
4) Beyan edilecek yapının adresi
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)
7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)
9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)
10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

E-devletten İmar Barışı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk olarak PTT’den E-devlet şifresi temin etmelisiniz. Ardından sırası ile sizin için maddeleri açıkladık.

2. adımda geçerli bir cep telefonu numarası olmalı.

3. olarak geçerli bir e-posta adresiniz olmalı.

4. Beyan edilecek yapının adresi ( yapı kayıt belgesi alınacak olan yapının
bulunduğu adres bilgisi NVI’ de kayıtlı olacak. ) olmalı.

5. Eğer tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.

6 ) Toplam inşaat alanı; konutların ve ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları (m²)
Toplam inşaat alanı, ortak kullanım alanları, ruhsata aykırı ve ya ruhsat alınmadan yapılan imalatlar / değişiklerile elde edilen alanlar da dahil olmak üzere, yapının tüm alanları toplamını ifade etmektedir.

Bağımsız bölüm alanı, yalnızca bir bağımsız bölümde gerçekleştirilen ruhsata
aykırı veya ruhsat alınmadan yapılmış imalatlar/değişiklikler için başvuru yapılmak isteniyor ise bu bağımsız bölümde yapılan imalatlar/değişiklikler ile elde edilen alan dahil olmak üzere, bağımsız bölümün brüt alanı belirlenmelidir.

Konut ve ticari amaçlı bağımsız bölümlerden oluşan karma kullanımlı bir yapı için başvuruda bulunulacak ise toplam konut ve toplam ticari bağımsız bölüm brüt alanlarının ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Bu belirleme yapılırken, konut yada ticari bağımsız bölümlerde ruhsata aykırı veya ruhsat alınmadan yapılan imalat / değişiklikler ile elde edilen alanların toplama dahil edildiğine dikkat edilmelidir. Binanın katları hesap edilirken bodrum katlar da hesaba katılır. 

7 ) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı
Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı ayrı ayrı belirtilmelidir.

8 ) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²)( İlgili belediyesinden alınabilecektir. ) 
Emlak vergisi hesabında kullanılan birim değer ilgili belediyesinden temin edilecektir.
Ayrıca birçok belediyenin internet sayfasından temin edilebilmektedir.

9 ) Yapının Bulunduğu Arsanın Yüzölçümü hesaplanırken;
Hazineye ve belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş yapılar için yapının oturum alanına karşılık gelen arsa payı üzerinden,

Parsel üzerinde tek bir yapı bulunması durumunda yapının bulunduğu parselin toplam alanı, parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda ise sadece Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunulan yapıya isabet eden arsa payı üzerinden

Hisseli taşınmazlarda , yapı malikine ait hisse oranı üzerinden, hesaplama yapılır.

10 ) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)
1 ) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL / m²
2 ) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL / m²
3 ) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapılar için 1000 TL / m²
4 ) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL / m²
5 ) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel vb. yapılar için 2000 TL / m²
6 ) Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW
7) İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2
8) İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2

11 ) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi
Ruhsatsız yapılan yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, ruhsata uygun olup iskan alamamış yapılar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapılar vb. yapıları kapsamaktadır.

Yapının tamamının ruhsatsız biçimde yapılması veya yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması durumunda yapının tamamı için Yapı Kayıt Belgesi alınması gerekmektedir. 

Başvurular bir yapının tamamı için yapılabileceği gibi, yapıda yer alan tek bir bağımsız bölüm için de yapılabileceğinden; öncelikle bu iki durumdan hangisi için başvuru yapılacağını belirlenmesi gerekir. Yapının ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni belgesi olup olmadığı; varsa bir bağımsız bölümde yada yapının ruhsatı ve eki projesine aykırı biçimde yapılan imalatlar; yapıya ait yapı kullanma izin belgesi varsa, projesine aykırı biçimde yapılan imalatların neler olduğu başvuru öncesinde belirlenerek; not edilmelidir.

Bir bağımsız bölümü ilgilendiren aykırılıklar: İskan alındıktan sonra sığnak ve otopark gibi ortak kullanım alanlarının bağımsız bölüme dönüştürülmesi, konutun ticari kullanıma yada ticari kullanımın konuta dönüştürülmesi, bağımsız bölümlerin birleştirilmesi, balkon ve teras kapatılması, ıslak hacimlerde yer değişikliği gibi vb. aykırılıklar, bir bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi alınması gereken durumlara örnektir.

12 ) Yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların dosya formatı jpg, jpeg veya png olmalıdır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz