Emlak Vergisi Oranı Nedir?


Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından ödenen vergiler arasında yer alır. Vergi taşınmazın değeri üzerinden oranların hesaplanması ile bulunur. Peki, emlak vergisi oranı kaç?

Emlak vergisi, gayrimenkul sahipleri tarafından 1319 sayılı Kanun gereğince ödenmektedir. Emlak vergisi bina ve arazi mükellefiyeti;  a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlamaktadır.

Kanunen gayrimenkul maliki varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemek ile mükellef olur.

Gayrimenkule paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında vergi öder. Elbirliği mülkiyette ise vergiden müteselsilen sorumlu olunur. 

Emlak vergisi oranı büyükşehir!

Vergide daimi ve geçici muafiyetlikler bulunur. Kanunen tek mesken sahipleri de vergi ödemelerinden muaf olabilmektedir. Bunun için sahip olunan evin 200 metrekare büyüklüğü geçmiyor olması ve kişinin her hangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kimseler ilgili belediyeye bir dilekçe ile müracaat etmesi halinde vergiden muaf olabilmektedir. 

Emlak vergisi oranı kaç?

Emlak vergisi için ödenecek bedel, emlak vergisi oranlarının taşınmaz malın değerinin üzerinden hesaplanması ile bulunur.

Konutların vergi oranı Büyükşehir sınırlarında ‰ 2; Büyükşehir olmayan yerlerde ise ‰ 1 olarak hesaplanır. İşyeri, dükkân emlak vergisi oranı Büyükşehir’de ‰ 4, Büyükşehir olmayan belediyede ise ‰ 2 olarak uygulanmaktadır.

Arsa ve arazilerde ise vergi oranları şu şekilde; Büyükşehir’deki bir arazinin vergi oranı ‰  2, Büyükşehir’de olmayan bir arazinin vergi oranı ‰ 1; Büyükşehir’deki bir arsanın vergi oranı ‰ 6, Büyükşehir’de olmayan bir arsanın vergi oranı ‰ 3 oranı ile vergi hesabı yapılmaktadır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz