Emlakçı Komisyonu Geri Talep Edilebilir Mi?


Gayrimenkul alım – satım ve kiralama işlemleri sırasında alıcı ve satıcı arasında emlakçının görevi aracılık etmektir. Bu aracılık sayesinde mal sahipleri veya gayrimenkul alacak, kiralayacak kişiler zamanlarından tasarruf eder ve emlakçıların bilgi birikiminden yararlanırlar.

Alım ve Satım Sırasında Emlakçı Komisyonu

2017 Tarihi itibari ile emlakçı komisyon ücreti gayrimenkul satış bedeli üzerinden alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı %2 + KDV şeklinde tahsil edilmektedir.  

Kiralamalarda Emlakçı Komisyon Oranı

Kiralama sırasında komisyon sadece tek taraflı bir defaya mahsus kiracıdan alınmaktadır. Kiralamalarda komisyon bedeli yıllık kiranın %10’u + KDV olarak tahsil edilir.

Emlakçı Komisyonunun Geri Talep Edilmesi

Emlak Komisyon Sözleşmesinden vazgeçilmesi durumunda bir düzenleme  vardır. Borçlar Kanunun 182. maddesine göre Hakimin aşırı gördüğü ceza şartı indirme yetkisi vardır. Daha önce görülen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2005/14223 E, 2006/696 K sayılı 26.1.2006  tarihli kararında: “Sözleşmede cayan tarafın, diğer tarafında komisyon ücreti ödeyeceğine dair kararlaştırma cezai koşul niteliğinde olmuştur ve, BK.nun 161/son maddesine göre hakim fahiş gördüğü cezaları tenkisle mükelleftir” şeklinde hüküm vermiştir.

Emlak Komisyon Sözleşmesi Örneği

GAYRİMENKUL ALIM-SATIM VE KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

TARİH: …../……/…………..

 

MÜLK SAHİBİ :

ADI SOYADI :

ADRES :

 

ALICI :

TC :  

ADI SOYADI :

ADRES : 

TELEFON:

 

GAYRİMENKULÜN CİNSİ

İLİ:  

İLÇESİ:

MAHALLESİ:

ADA: 

PARSEL: 

KAT:  

DAİRE: 

Yukarıdaki özellikler gayrimenkulün …………….  TL (…………………………………….) bedelle alım-satımı

hususunda komisyoncusu aracılık hizmetini yerine getirmiştir ve alıcı ile satıcı karşılıklı olarak gayrimenkulün alım-satımda komisyoncunun aracılık hizmetini tamamladığını kabul etmiştir.

Satıcı ve alıcının Emlak Komisyoncusuna yükümlülükleri aşağıda sıralanmıştır.

1.  Satıcı iş bu akdin imzası anında Emlak Komisyoncusuna gayrimenkulün yukarıda gösterilen satış bedelinin %3'ne tekabül eden meblağın Emlak Komisyon ücreti olarak ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

2.  Alıcı, iş bu akdin imzası anında Emlak Komisyoncusuna Gayrimenkulün yukarıda gösterilen satış bedeli %3 'üne tekabül eden meblağı

Gayrimenkul Komisyon Ücreti olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

3.  İş bu akit tamamlandıktan sonra alıcı ve satıcıdan birisi alım ve satımdan haksız olarak vaz geçerse bundan dolayı diğer tarafın ve

Gayrimenkul Komisyoncusunun uğrayacağı her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.

4.  Satıcı ve alıcıdan her biri bu akitten doğan edimlerini yerine getirmedikleri takdirde Gayrimenkul Komisyoncusunun bundan doğacak tüm talepleri ticari faiziyle ve mahkeme masraflarıyla birlikte ödemekle yükümlüdür.

5.  İş bu akdin imzasından sonra gayrimenkulü satıcı satmaktan vaz geçerse veya alıcı almaktan vaz geçerse cayan taraf kendi ödeyeceği ve diğer tarafın ödeyeceği komisyon ücretinin tamamını Gayrimenkul Komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

İş bu akit satıcı alıcı ve Gayrimenkul Komisyoncusu arasında yukarıda belirtilen ve aşağıda ayrıca derce girebilecek hükümlerle birlikte geçerli olmak üzere akdedilip imzalanmış olup, bu akitten doğabilecek uyuşmazlıklarda İSTANBUL Mahkemeleri yetkilidir. …../…../…….

 

ALICI                                                 EMLAK KOMİSYONCUSU                                        SATICI× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz