Eş Muvafakatnamesi Nedir, Ne Zaman İstenir ?


Eş Muvafakatnamesi Nedir, Ne Zaman İstenir ?

Evli çiftlerin beraber yaşamlarını sürdükdükleri eve aile konutu adı verilmektedir. Aile konutuyla alakalı bir tasarruf işlemi yapabilmek için, bir eşin diğer eşten izin almasına eş muvafakatnamesi denir. Burda izni alınan taraf söz konusu aile konutunun maliki ( sahibi ) olmayan eştir.

Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesiyle, eşin rızasını almayan diğer eş aile konutu üzerinde yapılacak birçok işlemden mahrum bırakılıyor. Bu maddenin asıl amacı; aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin, evlilik birliğinin sarsılması durumunda söz konusu gayrimenkul üzerinden gerçekleştireceği kötü niyetli bir eylemi engelleyerek ailenin diğer fertlerini korumaktır. 

Eş muvafakatnamesinin aile konutuyla alakalı bir tasarruf işlemi yapabilmek için gerekli olduğunu söylemiştik. Tasarruf işlemi konusunu Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: 

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz...”

Yani eş muvafakatnamesi denilen belge olmadan gayrimenkulün alış - satışı yapılamaz, gayrimenkule ipotek konulamaz veya gayrimenkulü herhangi bir borç yükümlüğüne sokacak bir işlem yapılamaz.

Eğer aile konutu olarak yaşanılan ev eşlerden birine ait değil de kira ise; kira sözleşmesinde taraf olarak gözükmeyen eş, ev sahibine yapacağı bildirimle sözleşmenin taraflarından biri haline gelir. Ayrıca bildirimi yapan eş diğer eş ile müteselsilen sorumlu olur.

Aile konutunun maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini (mal sahibinin haklarını kısıtlamak için yapılan işlem ) talep edebilmektedir. 

Aile konutunun maliki olan ve ortada bir sebep yokken diğer eşin rızasını alamayan eş ise, tasarruf işlemlerini gerçekleştirebilmek için hakimin müdahalesini talep edebilmekte.

Aile konutunu satmak için eş muvafakatnamesi şarttır. Ayrıca taşınmaz bir malın veraset ve intikal yoluyla devrinde reşit olmayan bir varis varsa, noterlikte düzenlenmiş muvafakatname gereklidir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz