Eşin Rızası Olmadan Ev Satılabilir Mi ?


Eşin Rızası Olmadan Ev Satılabilir Mi ?

Eşlerin evlilik birliği içinde, çocuklarıyla birlikte ikamet etme amaçlı oturdukları ev Aile Konutu olarak tanımlanmaktadır. Eşlerden birinin maliki olduğu ya da kira yoluyla edindiği konutlar da aile konutu olabilmektedir. Yani evin kira olması aile konutu olmasına engel değildir.

Bir yerde aile konutundan bahsedilebilmesi için orda evlilik birliğinin olması gereklidir. Boşanmalar sonrasında evlilik birliği ortadan kalktığı için, evde yaşayan kişiler değişmese bile orda aile konutundan bahsedilemez. 

Ya , eşlerden birinin izni alınmadan da aile konutu satılabilir mi?

Aile olarak birlikte yaşanılan ev, eşlerden birinin rızası olmadığı taktirde satılamaz. 

Eşin rızası olmaksızın yapılan satış işlemleri, yargı yoluyla iptal edilir ve hukuken tamamen geçersiz olur. Bu tür durumlarda tapunun üzerinde bulunacak "aile konutu" ibaresinin önemi vurgulansa da birçok davada tapu üstünde "konutun aileye ait olduğu" belirtilmese bile, eş rızası bulunmadan satış yapılamayacağı yönünde karar verilebilir.

Süreci daha ayrıntılı olarak anlatmak gerekirse; oturduğu konutun satışına rızası olmayan eş, mahkemeye başvurabilmektedir. Eğer rızası olmayan eş mahkemeye başvurup rızası olmadığını belirtmezse ve satışın durdurulmasını talep etmezse, şatışa izin verdiği anlamına gelir. Tapu daireleri konut satım işlemi öncesinde eşin rızasının olup olmadığına dair bir belge istemez ancak hukuken birlikte yaşanılan ortak ev için iki tarafın da söz hakkı vardır. Mahkemeye başvurulduğu taktirde söz konusu evin satışını durdurmak mümkündür. Buna karşın eşinin rızasını alamadığı için konutunu satamayan malik de hâkimden, eşinin haksız olduğuna dair bir karar vermesini talep edebilir. Böyle bir durum karşısında hâkim, satışa rıza vermeyen tarafı haksız bulursa, satış işlemi sorunsuzca yapılabilmektedir.

Türk Medeni Kanunu'nun 194. maddesine göre başka önemli bir nokta da kirada oturulan evde eşlerden birinin karşı tarafın rızasını almadan kira sözleşmesini feshedemeyeceğidir. Yani kira kontratı da eşlerin izni olmadan iptal edilemiyor.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz