Ev Sahibi Fazla Zam Yapıyorsa Ne Olur ?


Ev Sahibi Fazla Zam Yapıyorsa Ne Olur ?

Evini kiraya vermiş mal sahipleri, kira sözleşmesinin yenilenme zamanında kiraya zam yapabilme hakkına sahiptir. Fakat bu zam hakkı belli sınırlar dahilindedir, yani mal sahipleri kira artışını kanunen izin verilen oranda yapabilmektedir.

Ev sahiplerinin sözleşmede yapacağı kira artışının sınırları Borçlar Kanunu kapsamında yer almaktadır.

Borçlar kanununa göre; yenilenen kira sözleşmesinde tarafların yeni kira bedeliyle alakalı kararı, önceki kira yılındaki üfe ( üretici fiyat endeksi ) artış oranını geçemez. Söz konusu kural bir seneden uzun süreli olan kira sözleşmelerinde de uygulanmaktadır.

Taraflarca kira artışı konusunda bir anlaşma yoksa; hakim yeni kira bedelini kiralanan malın durumuna bakarak hakkaniyete göre belirler. Yine bu durumda da yeni kira bedeli önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçemez.

Beş seneden uzun süreli ya da beş sene sonra yenilenen kira sözmleşmelerinde, kira artış bedeli sözleşme taraflarının anlaşıp anlaşmadığına bakılmazsızın hakim tarafından belirlenir. Artış belirlenirken üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralanan malın durumu ve emsal mallar için istenen kira bedelleri göz önünde tutulur. Bu işlem ilerleyen her beş yılın sonunda tekrarlanır.  

Her beş yıl sonunda, başlayan yeni kira yılında hakim tarafından belirlenmiş olan kira bedelinin önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilmesi mümkündür. Kiralayan taraf da kiracı taraf da kira bedelinin belirlenmesiyle alakalı bir davayı her zaman açabiliyor. Bu davaların tamamı Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülüyor.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz