Ev Sahibi Su Aboneliği İşlemleri!


Bir yerden başka bir yere taşınma durumunda su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaçları sağlamak için, gerekli kuruluşlara gidip başvuruda bulunmak gerekmektedir. Mülkte ikamet eden kimse, abonelikler de o kişinin üzerine olmalıdır. Herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için, kiralama durumunda da aboneliklerin kiracının üzerine olması istenmektedir.

Abonelik işlemleri su dağıtım şirketleri üzerinden yapılmaktadır. Bulunduğunuz ildeki su dağıtım şirketine, hazırlamış olduğunuz evraklarınızla birlikte gidip işlemlerini halledebilirsiniz.

Su aboneliği sırasında, abonelik yaptıracak kişiden şu belgeler istenmektedir:

MESKENLERDE:

Eğer binanın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;

- 12.10.2004 tarihinden önce inşaatı tamamlanan binalarda ikamet edenlerin talep etmesi durumunda 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti ve NVİ adres kayıt sisteminde kaydı olduğuna dair belge.

- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi

- Konutlarda bulunan daire sayısına göre abonelik ve teminat bedeli.

- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi.

Eğer Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 – 26.07.2008 tarihleri arasında ise;

- Yapı Ruhsatı

- T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi

- Konutlarda bulunan daire sayısına göre abonelik ve teminat bedeli.

- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi.

Eğer binanızın yapım tarihi 26.07.2008’den sonra ise;

- Yapı İskan Belgesi (İlgili Belediyesi’nden alınan)

- TC Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi

- Konutlarda bulunan daire sayısına göre abonelik ve teminat bedeli.

- DASK Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi.

 

İŞYERLERİNDE:

- Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

- Abone no / endeksİ

- Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

- Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

- Teminat bedeli ve metrekareye göre değişen abonelik bedeli.

 

ŞİRKETLERDE:

- Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

- İmza sirküleri aslı / kaşe

- Abone numarası / endeks

- Noter onaylı vekâletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

- Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

- Teminat bedeli ve metrekareye göre değişen abonelik bedeli.

 

LOJMANLARDA:

- Lojman Tahsis Belgesi

- Abone No / Endeks

- Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

- Teminat bedeli ve abonelik bedeli

 

DERNEKLERDE:

- Dernek yönetim kurulunun almış olduğu kararların yazılı bulunduğu defter

- (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

- Dernek Kaşesi

- Yetki belgesi

- Abone Numarası / Endeks

- Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

- Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

- Teminat ve abonelik bedeli× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz