Gayrimenkul alım - satım işlemlerinde tapu işlemi nasıl yapılır ?


Gayrimenkul alım - satım işlemlerinde tapu işlemi nasıl yapılır ?

- Alıcı , satıcıdan gayrimenkulun fotokopisini alır. 

- Fotokopi ile belediyeye gider ve vergilerini kontrol eder.

- Geçmişe yönelik borçlar sorgulatılır .

- Önceki ödenen borçların ve vergilerin makbuzların satıcıdan istenir.

- Eğer borç kaldıysa emlak ve çöp vergileri ödenir.

- Borç yok ise Belediyeden satış beyanı değeri talep edilir.Satış değeri beyan değerinden düşük ise ceza uygulanır.

- Alıcı kat mülkiyeti olan bir daireyi satın alacak ise Dask deprem afetleri sigorta kurumu deprem sigortasının yapılması gerekir. Arsa hisseli ise bu belge zorunlu değildir.

Gayrimenkul satış işlemlerinde Tapu’da hangi işlemler yapılır ? 

Aşağıdaki belgeler alınarak tapuya gidilir : 

- Satıcının 1 adet ( 6aydan önce çekilmiş fotoğraf ) 

- Satıcının Nufüs cüzdan aslı ve 1 adet fotokopisi 

- Alıcının 2 adet ( 6aydan önce çekilmiş fotoğraf ) 

- Alıcının Nufüs cüzdan aslı ve 1 adet fotokopisi

- Belediyeden alınan beyan değeri 

- Tapu Fotokopisi

- DASK poliçesi 

Alıcı ve satıcı için Binde 15 (%1) , özel işlem vergisi harç makbuzları ve döner sermaye harç makbuzları hazırlanır. 

Bu harç makbuzları ile Tapu harçlarının yatırıldığı ilgili bankaya giderek bu bedelleri tapu dairesinin hesabına yatırılır.

Yatırılan harçların dekontlarının asılları tekrar tapu dairesine getirilerek ilgili memura teslim edilir.

Daha sonra satış için memur iki tarafı imzaya çağırır. Ödeme alınıp alınmadığı sorulduktan sonra kayıtlar alınır ve imzalanır.

İmzalar sonunda tapu alıcıya verilir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz