Geriye Dönük Kira Artışı İstenebilir Mi ?


Geriye Dönük Kira Artışı İstenebilir Mi ?

Ev, işyeri gibi gayrimenkulleri kiralamak için mal sahibiyle kiracı arasında kira sözleşmesi imzalanmaktadır. Kira sözleşmeleri hazırlanırken kira süresi belirtilebilir ya da süresiz olarak yapılabilir. Süreli kira sözleşmelerinin süresi bittiğinde sözleşme de sona erer, herhangi bir bildirim yapılmasına gerek yoktur.

Süreli kira sözleşmesinin süresi bittiği taktirde sözleşmeyi yenilemek mümkündür. Süresiz kira sözleşmeleri de tarafların isteğiyle tekrarlanabilir ya da düzenlenebilir.

Kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde mal sahibi kira bedeline zam yapabilmektedir. Fakat ev sahibi zam yapma hakkını kullanırken kanunen belirlenmiş üfe artış oranına sadık kalmak zorundadır.

Mal sahibinin geçmiş aylara dönük kira artışı talep etmesi birçok kiracının kafasında soru işareti oluşturmaktadır. Yukarıdaki bilgilerin ışığında "Geriye Dönük Kira Artışı İstenebilir Mi? " sorusunun yanıtını şu şekilde verebiliriz :

Kira bedeliyle alakalı sorunlarda, bedelin belirlenmesi için dava açabilmek her zaman mümkündür. Ancak bu dava yeni kira döneminin başlangıcını takip eden otuz günlük süre içinde açılmalıdır. Eğer mal sahibi bu süreçte kiracıya zam yapacağını haber veren bir bildirimde bulunmuşsa, davayı yeni kira döneminin sonuna kadar da açabilme hakkına sahiptir.

Dava yeni kira döneminin son aylarında sonuçlansa dahi, kiracı mahkemenin belirlediği yeni kira bedelini yeni kira döneminin başlangıcına göre ödemek zorundadır.  Örnek vermek gerekirse; Yeni kira yılının başlangıcı Ocak ayıdır ve dava da Ocak ayında açılmıştır. Bu süre içinde kiracı kira bedelini 1000 TL olarak ödemektedir. Dava Eylül ayında sonuçlanır ve mahkeme yeni kira bedelini 1050 TL olarak belirlemiştir. Bu halde kiracı Ocak'tan Eylül'e kadar eksik ödediği 450 ( 50*9=450 ) TL'yi ödemekle yükümlü olur.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz