Hazine Arazisi Kiralama İşlemleri Nasıl Yapılır ?


Hüküm ve tasarrufları devlet tarafından yapılan hazine arazileri en fazla 10 yıl süreyle kiraya verilebilmektedir. İşte, hazine arazisi kiralama işlemleri!

Hazine arazileri; tarımsal, Ticari, Spor ve sosyal nitelikli, Balıkçı barınağı ve diğer amaçlarda kullanılmak üzere kiralanabilir.

Hazine arazisi kiralamak isteyen kimselerin kiralama amacını ve taşınmazın sınırları gösteren bilgileri içeren bir dilekçeyle taşınmazın bulunduğu yerdeki Defterdarlığa/ Malmüdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

Hüküm ve tasarrufları devlet tarafından yapılan hazine arazileri yalnız yukarıda belirtilen amaçlar için kiralanabilir. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar en fazla 10 (On) yıl süreyle kiralanabilir. 

Hazine arazisi kiralama dilekçe örneği...

………. EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

         İlimiz, ……… İlçesi, ……………………. Mahallesi’nde bulunan ……… ada ……… parsel no.lu ……………. m² yüzölçümlü Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre ………………………………. olarak kullanmak üzere kiralamak istiyorum.

         Gereğini arz ederim. ….. / ….. / …..

 

                                                                                     Ad Soyad (İmza)

 

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz