İfraz Haritası Nedir?


İfraz işlemi için harita oluşturulması gerekmektedir. Bu harita serbest harita mühendislerince yapılmaktadır. Peki, ifraz haritası nedir? İfraz haritaları nasıl hazırlanır?

İfraz haritası nedir?

Ayrıma işlemi; Tek parça olan bir taşınmazın iki ya da daha fazla parçaya ayrılması işlemine denmektedir.  Ayırma işlemini teknik ifadelerle tanımlamak gerekirse;

Tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın; ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçaya ayrılıp, yerine göre belediye encümeni ya da il özel idaresi kurulu kararına bağlandıktan sonra, yeni oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemine ayırma denmektedir. 

Ayırma; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 2011 yılında yayımlanmış olan "KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİNDE; "İlgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Yasasının 15 ve 16'ncı maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara ayrılması işlemidir." şeklinde; Ayırma (İfraz) Haritaları ise; 2010/22 sayılı genelgede; “Bir parselin İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince ayırma işlemi; haritası ilgilisi tarafından serbest harita mühendislerine yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buna göre parselini ifraz yaptırmak isteyen ilgilinin ifraz işlemini gösterir şekilde haritasını, serbest harita mühendislerine hazırlatması gerekmektedir. 

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz