İmar Barışı Uzatımında Son Durum


İmar Barışı Uzatımında Son Durum

31 Ekim 2018’de bitmesi beklenen imar başvuru süresinin uzatılıcağı beklentisi gündem de. Vatandaşların bu talebi karşılandı mı? İşte son durum...

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış tüm yapıların kayıt altına alınması için, 8 Haziran 2018 tarihinden itibaren başvuru alınmaya başlanan imar barışında, vatandaşlar gerekli kayıtları yaparak yapı kayıt belgesi almaya devam ediyor.

Alınan yapı kayıt belgesi ile birçok avantajlar sağlanıyor. Yapı malikleri varsa yıkım ve para cezalarından kurtulabildiği gibi, yapılarına istedikleri abonelikleri de iskan olmadan bağlatabiliyor. Ayrıca, bu belge ile yeniden proje yapılarak kat mülkiyeti tesis ettirilmesi de mümkün oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 8 milyon 150 bin vatandaş imar barışına müracaatta bulundu. Günden güne artan başvuru sayısının toplamda 13-14 milyon olmasını beklediklerini belirten Bakan Kurum, vatandaştan gelen süre uzatım taleplerine de kayıtsız kalınamayacağını açıkladı.

Peki süre uzatıldı mı? İşte son durum..

31 Ekim 2018 tarihinde sona ermesi beklenen imar barışında başvurular Bakan Kurum'un açıklaması ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar alınmaya devam edilecek.

Gelişen bu son durum neticesinde, henüz başvuruda bulunamayan vatandaşlara 2 ay ek süre verilmiş oldu.

Başvurular ne şekilde yapılıyor?

E-devlet üzerinden yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması ile başvuru yapılabiliyor. Bunun yanında, Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de başvuru yapılabilir.

Gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?

Yapı kayıt belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan istenen belgeler;

1.    E-devlet şifresi

2.    Geçerli bir cep telefonu numarası

3.    Geçerli bir e-posta adresi

4.    Beyan edilecek yapının adresi

5.    Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6.    Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7.    Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8.    Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecek)

9.    Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10.    Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11.    İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12.    Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.

Ödeme ne kadar?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında ödeniyor. 

Yapı Kayıt Belgesi ücreti belirlenirken;

a) Yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyesinden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınmak suretiyle hesap yapılır.

b) Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2

2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2

3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2

4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2

5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2

6) Enerji üretim tesisleri için 2.000.000 TL/MW,”

“7) İskele, liman, tersane için 1500 TL/m2,”

“8) İstinat duvarı, dolgu alanı, havuz, spor sahaları ve benzeri bina niteliğinde olmayan yapılar için 150 TL/m2,”

İmar barışında ne kadar ödeme yapılacağı online hesaplama aracından görülebiliyor. Hesaplama http://apps.csb.gov.tr/imarhesapla/ adresindeki İmar Barışı Hesaplama Aracı'ndan yapılabiliyor.

Başvuru dikkat edilmesi gerekenler;

Yapı Kayıt Belgesi eksiksiz ve tam doldurulmalıdır. Bu belgenin düzenlenemeyeceği yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış olduğu haklar geri alınır.

Belge için ödenen ücret iade edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat sahibi hakkında 10 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Yanlış beyanda bulunduğunuzu düşünüyorsanız;

Yapı Kayıt Belgesi için ödeme yapmış ve hatalı veya eksik beyanla Yapı Kayıt Belgesini almış olduğunu düşünen vatandaşlar da e-devlet platformu üzerinden “Güncelle” komutu yardımıyla gerekli düzeltmeleri yapabilir. Değişikliğe onay verildiğinde, daha önce alınmış olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilip, güncellenen başvuru için yeni bir belge üretilir. 

Para iadesi yapılıyor mu?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli fazla ödenmiş ise, fazla ödenen tutarın iadesi için ilgili Müdürlüğe başvurulur. Müdürlükçe yapı mahallinde inceleme yapıldıktan sonra, Bakanlık resmi internet sitesinden yayımlanan düzeltme formu iki nüsha olarak doldurulur ve iade edilecek tutarın belirlenmesinin ardından fazla ödenen tutar iade edilir. 

Peki eksik ödeme yapılırsa?

Yapı Kayıt Belgesi bedeli eksik olarak ödenmiş ise müracaat sahibince e-Devlet üzerinden gerekli düzeltme yapılarak eksik olan tutarın ödenmesi sağlanır ve duruma uygun yeni Yapı Kayıt Belgesi düzenlenir.
 
Eksik olan tutarın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi iptal edilir, daha önce yatırılmış olan bedel iade edilmez ve yalan beyanda bulunan hakkında 5237 sayılı Kanunun 206 ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz