İmar Durum Bilgisi Nereden Öğrenilebilir?


İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini; örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiğini göstermektedir. Peki, bir arsanın imar durumu nereden istenir?

İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini; örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu da işlenmiş olan belgedir.

İmar durumu;

1-) Belli bir arsada yapılması istenen yapının imar planlarında alacağı şekli ve ne amaçla kullanılabileceğini,

2-)  Söz konusu arsanın yapılanma koşullarını,

3-)  Teknik şartlarının ne olması gerektiğini,

4-)  Arsa üzerine kaç katlı bir bina yapılması gerektiğini,

5-)  Yapının taban oturumunu,

6-)  Toplam kapalı alanı kaç metrekare olacağını,

7-)  Bahçe mesafelerini,

8-)  Ön ve yan boşlukları,

9-)  Tüm yapılanma koşullarını gösterir.

Arsanızın imar durumunu öğrenmek için gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye dilekçe verilmesi gerekmektedir. Örnek dilekçe;

............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………ilçe…/İl

…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma bilgi verilmesini bilgilerinize arz ederim.

EK:    

1–) Tapu (aslı)

2–) Çap (aslı)

3–) Varsa vekaletname

 

İsim – Tarih – İmza

…………………………

ADRES:

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz