İnşaat Ruhsatı İşlemleri 2018


Bir arsa üzerinde inşaat çalışmalarına başlayabilmek için ilk olarak bağlı olunan belediyeden yapı ruhsatının alınması gerekiyor. Peki 2018 yılında inşaat ruhsatı işlemleri için neler gerekmektedir?

Bir arsa üzerinde bir binanın inşa edilebilmesi için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsat alındıktan sonra inşaat çalışmalarına belli bir süre içerisinde başlanması ve yine belli bir süre içerisinde bitirilmesi gerekiyor.

İmar Kanunu gereğince; inşaata başlama süresi ruhsat alındıktan sonra 2 yıl, inşaatın bitirilme süresi ise 5 yıl oluyor.

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Neler 2018?

1)Ruhsat başvuru dilekçesi.

2)Tapu.

3)İmar durumu (Belediyeden alınacak).

4)Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü'nden alınacak).

5)Mimari proje (Oda onaylı).

6)Mimarlar Odası'ndan sicil belgesi.

7)Betonerme statik proje (Oda onaylı).

8)İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi.

9)Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı).

10)Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi.

11)Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı).

12)Makine Mühendisi Oda sicil belgesi.

13)Zemin etüd raporu.

14)Harita uygulama sorumlusu ve evrakları.

15)Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler. Müteahhitli inşaat sahibi ya da inşaat yapmaya yetkili başka bir müteahhit üstlenecek.

16)Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri.

17)Yapıya ilişkin bilgi formu.

18)Yapı denetim şirketi ücretinin %20'lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu.

19)Şantiye şefi sözleşmesi.

İnşaat Ruhsatı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İnşaat ruhsatı dilekçe örneği:

T.C

....... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 'NE

 
......... ilçesi,......................................... Cad/Sok.,..................noda, vetapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı

taşınmaza yeni inşaat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. 

 ....../......./2018

 

 Mal Sahibi 

 ADI-SOYADI

 T.C. Kimlik No: 

 (imza)

Eki: -Tapu örneği

 -(Vekil ise Vekaletname örneği)

 -Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

 firmanın açık ismi belirtilecektir. 

Adres:.................................

............................................

............................................

Telefon:...................................× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz