İnşaat Tamamlama Kredisi nedir?


Bir arsa üzerinde inşa edilmeye başlanan ancak yarıda kalan yapı inşaatları için bankalar kredi verebilmektedir. Verilecek olan bu krediye inşaat tamamlama kredisi denmektedir? İnşaat tamamlama kredisi koşulları ve özellikleri nelerdir?

Ancak bu kredi verilerken bazı koşullar aranmaktadır. İstenen şartlardan en önemlisi inşaat seviyesinin belli bir oranda olması bulunmaktadır.

İnşaat tamamlama kredisi; Bankadan bankaya değişmek ile birlikte 120 aya kadar vade imkânı sunmaktadır.

İnşaat kredisi için aranan şartlar:

1-) Genellikle 120 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

2-) İnşa hâlindeki konutun minimum % 70 inşaat seviyesinde olması gerekmektedir.

3-) Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek koyulmakta ve ayrıca şahsi ve/veya maddi teminat alınabilmektedir.

İnşaat tamamlama kredisi veren örnek bankalar:

1-) Ziraat Bankası

2-) Vakıfbank

3-) Şeker bank

4-) Türkiye Finans Bankası

5-) Anadolu bank

İstenen diğer belgeler:

1-) Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport.

2-) Gelir belgesi/maaş bordrosu.

3-) Serbest meslek sahipleri ve işletme sahipleri için son yıla ait vergi levhası ve onaylı bilânço, gelir tabloları, mizan, imza sirküleri, kuruluş ve en son ortaklık payını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi.

4-) Finansmana konu ürünün proforma faturası.

5-) Satın alınacak konuta ait kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu ve yapı kullanım izin belgesi.

6-) Ücretli çalışan kişiler için, maaş bordrosu başlıklı kâğıt ile bildiriliyor ise firmanın imza sirküleri beyanı gerekmektedir.

Banka gerekli gördüğü durumlarda kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir ve istenen kefil için de aynı belgeler talep edilebilecektir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz