İpotek Karşılığı Ev Kredisi Verilir Mi?


Ev satın almak isteyen kimseler, bankalardan konut kredisi kullanarak uzun vadede düşük faiz oranları ile ev sahibi olabilmektedir. Peki, ipotek karşılığı ev kredisi nedir? İpotek karşılığı ev kredisi verilir mi?

Kredi için başvuru sahibinin bazı koşulları taşıyor olması gerekmektedir. Kredibilitenin yüksek olması için; kişinin daha önceden ödenmemiş borcunun bulunmaması, karşılıksız çekinin olmaması, olan borç ve taksitlerini düzenli ödüyor olması ve hâlihazırda aşırı borç altında olmaması gerekmektedir.

İpotek karşılığı ev kredisi, aranan koşulları taşıyan başvuru sahibine verilebilmektedir. İpotek satın alınan taşınmaz malda kurulabildiği gibi, bir başka gayrimenkul üzerinde de kurulabilir.

İpotek karşılığı ev kredisi için gerekenler:

1-) Başvuru Formu,

2-) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

3-) Gerekirse azami iki ay öncesine ait müşteri adına kayıtlı sabit telefon, elektrik, su veya doğalgaz faturalarından herhangi birisinin fotokopisi,

4-) Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

5-) Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

6-) Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

7-) Şubece istenebilecek diğer belgeler

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz