İpotek Masrafları 2018


Emlak ve gayrimenkul terimi olarak çok sık kullandığımız “ipotek” kelimesi pek çok kişi tarafından ne anlama geldiği bilinmektedir. Bu yazımızın esas konusu ipotek nedir sorusu değil fakat bu yazımıza başlamadan önce ipotek nedir sorusunun cevabını hatırlatmak için cevaplayacağız. Bu yazımızın asıl konusu her yıl düzenli olarak belirlenmekte olan ipotek masrafları 2018 yılında ne kadar sorusudur.

İlk önce ipotek nedir sorusunun yanıtını verelim:

İpotek Nedir?

İpotek, hali hazırda mevcut ya da ilerleyen zamanlarda oluşturulacak kredilere teminat edecek olan gayrimenkul üzerindeki hakların birey veya kurumların üzerinde bulunmasıdır. Başka bir deyişle ipotek, kredi borcunun ödemesini garanti altına almak için belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir. Kredi borcu olan biri borcunu ödemediği durumlarda alacaklı olan taraf ipotek konulan gayrimenkulü satarak, alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Resmi senet olarak gösterilen ipotekakdi, Tapu Sicil Müdürlüğü'nce resmen düzenlenerek gerçekleşir.

Peki, İpotek Masrafları 2018 Ne Kadar?

İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli ödeniyor. Bu bedel 2018 yılı içerisinde 103 lira 50 kuruş olarak tahsil ediliyor.

Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.

Satış Ve İpotek Tesisi İşlemi

1.4.1 Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.

1.4.2 Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil ediliyor.

1.5 Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.

1.6 Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil ediliyor.

1.7 Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 34.50 TL

1.8 Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 21.00 TL

1.9 Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması hâlinde işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.

1.10 Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu olarak (Bu işlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli hesaplanmayacaktır.) 216.00 TL

1.11 Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak) 155.00 TL

1.11.1 1.11 sırasındaki işlemde ilave her taşınmaz için maktu olarak (yöresel katsayılar uygulanarak) 69.50 TL× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz