İskan Nedir?


İskan oturma izni ve yapı kullanım izni olarak bilinir. Gayrimenkulün tasdik edilip inşasının gerekli prosedürlere uygun bir şekilde bitmesinden sonra Belediyelerin imar müdürlüğü yapı kullanma izin birimi tarafından verilen bir belgedir. İskan belgesi veya raporu için inşaattan sorumlu yetkilinin belediyeye bir dilekçe yazarak başvurması gerekir.

Yapı kullanma izni inşaat tamamlandığında tamamı, kısmen kullanılması mümkün olan kısımlar tamamlandığında bu kısımların kullanıla bilmesi için inşaat ruhsatını veren valilik, belediye, yeminli serbest mimar veya mühendislik bürolarından ruhsata tabii olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanıla bilmesi için ise belediye veya valilikten izin aldığını gösteren belge veya rapordur. Yapı kullanım izni için mal sahibinin müracaatı üzerine yapının ruhsat ve ek maddelerine uygun olduğu ve yapının kullanılmasında fen işleri bakımından mahsur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediye veya valilik mal sahibinin başvurusunu en geç 30 gün içinde sonuçlandırmak mecburiyetindedir. Aksi durumlarda bu sürenin sonunda yapının tamamının veya kısmen biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.

Ancak başvuru yeminli serbest mimarlık veya mühendislik büroları tarafınca yapılmış ise bu hüküm uygulanamaz. Yeminli büro bu süre içerisinde olumlu veya olumsuz mutlaka sonuçlandırmak zorundadır.

 

İskan raporu için gerekli belgeler;

  1. İskan raporu için yazılmış dilekçe
  2. Temel vize
  3. Kanal bağlantı vizesi
  4. Vergi İlişik Kesme Belgesi
  5. Ön ve arka cephenin 13*18 ebadında ikişer fotoğrafı
  6. Isı Yalıtım Vizesi
  7. Toprak(Hafriyat) Vizesi
  8. 150 m2’nin üzerinde işyeri bulunan yapılar için harç


× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz