İskansız Evde Oturmanın Riskleri Nelerdir?


Halk arasında oturma izni olarakta bilinan iskan Belediyelerin İmar Müdürlükleri tarafından verilmektedir. İskan oturma izni, yapı kullanım izni olup, bir gayrimenkulün onaylanmış projesine uygun olarak yapılıp bitirilmesi durumunda, ilgili belediye tarafından verilen bir belgedir.

Suyun, elektriğin, doğal gazın ve telefon gibi önemli bağlantıların bu belge alından sonra yapılması gerekmektedir. Fakat işler hiçte öyle yürümemektedir. İnşaatı tamamlamış olan firma, ya inşaatı onaylı projeye uygul olarak yapmamış, yada imara uygun yapmış ancak kanuni prosedür ve ona bağlı harçlardan ve sigorta primleri gibi giderlerden kaçındığı için iskan almaz. Böyle durumlarda iskansız bir evde oturuyor olabilirsiniz. Peki iskansız evde oturmanın riskleri nelerdir? Gelin şimdi yazımızda iskansız evde oturmanın risklerini soru cevap şeklinde inceleyelim.

1) İskansız Ev Satılır Mı?

İskanı bulunmayan evlerin satışı gerçekleştirilebiliyor. Fakat, iskan belgesi bulunmayan kat irtifak tapulu apartmanlarda konut satın almış olanlar, imar mevzuatı gereğince bir kısım kamu hizmetlerinden yararlanamama gibi yoksunluklar yaşabilir. Kamu hizmetleri derken elektrik, su, doğalgaz aboneliğinden bahsediyoruz.

2) İskansız Ev Kiralanır Mı?

İskan belgesi olmayan bir ev satılabiliyorsa elbette iskanı bulunmayan evler kiralanabilir. Yani kısaca iskan belgesi olmayan evler kiralanamaz diye bir kural bulunmamaktadır, isteyen iskan belgesi bulunmayan daireleri kiralayabilirler.

3) İskansız Eve Doğalgaz Bağlanır Mı?

Yukarıdada belirttiğimiz gibi iskanı bulunmayan bir eve doğalgaz aboneliği verilmiyor.

4) İskansız Eve İnternet Bağlanır Mı?

İskan belgesi alınmamış apartmanlara gerekli olan hat çekilmiyor. Yani kısacası iskan belgesi olmayan binanın telekom tesisatı yapılmıyor.

Fakat şöyle bir istisna bulunuyor; numarataj yapılması durumunda ve bina numarası kayıtlara alınmışsa, iskan olmadan da internet aboneliği alınabiliyor. Bunun için abonelik alınacak internet firması ile görüşülmesi gerekiyor.

5) İskansız Eve Banka Kredi Verir Mi?

Bu konu en çok merak edilen konudur. İskanı bulunmayan evlere bankalar bazen konut kredisi vermektedir. Fakat konut satın alınırken tapu tipinin kat mülkiyeti (iskanı alınmış) olup olmadığı mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir ve kat mülkiyeti tapulu gayrimenkul alımına önem verilmelidir.

6) İskansız Eve Su Aboneliği Verilir Mi?

İSKİ’ye yapılacak olan abonelik işlemleri için gerekli evraklar arasında yapı kullanma izni (iskan belgesi) isteniyor. Fakat bazı iskansız evlerde istisnalar söz konusu olabiliyor. 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldığı belgelenen yapılar için iskan ruhsatı alınması koşulu ve inşaat ruhsatı da aranmıyor.

7) İskansız Eve Elektrik Aboneliği Verilir Mi?

Yukarıdada belirttiğimiz gibi iskanı bulunmayan bina ve binadaki bağımsız bölümler için su, elektrik ve telefon gibi bağlantılar yapılmıyor.

Fakat bazı durumlarda; 5784 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’na eklenen Ek Geçici 11. madde. “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı ( inşaat ) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kanalizasyon kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yol, su, elektrik, telefon vb. gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgiliyönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici abonelik yapılabilir, bu halde elektrik ve su bağlanması abone için kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanamaz” hükmü uygulanabiliyor.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz