İstinat Duvarı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Günümüzde eğimli arazilerde çok fazla kullanılan, günlük hayatımızda bize büyük kolaylıklar sağlayan ve inşaat sektörünün vazgeçilmezi haline gelen istinat duvarlarına ilişkin gelin bu yazımızda detaylı bir şekilde incelemede bulunalım.

Öncelikle istinat duvarı nedir? Sorusunun cevabına bakalım...

İstinat duvarları; taş, beton ve betonarme olarak inşa edilir. İstinat duvarları sonradan yapılan dolgunun veya arkasındaki zeminin kaymasını ve aşınmasını önler. Boyut ve şekillendirilmesi, taşıyacağı yüke göre ve toprağın itme gücüne göre hesaplanarak bulunur. Üst kısımları zemin yüzeyinden yukarda, zemin yüzeyi ile eşit seviyede veya zemin yüzeyinden aşağı kotta yapılabilir. 

Yani kısacası İstinat duvarları; yol kenarlarında, dere kenarlarında ve meyilli arazide toprağın kaymasını veya suyun zemini aşındırmasını önlemek amacı ile yapılan duvarlara istinat veya dayanak duvarları denir.

İstinat Duvarları Nasıl Yapılır Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Yeni bir yapının inşa edilmesi esnasında temel çalışmalarında zeminin göçmesini ya da kaymasını önlemek adına yapılan istinat duvarının inşası esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar istinat duvarının nasıl yapılacağı ve istinat duvarında ne gibi malzemelerin kullanılacağıdır. İstinat duvarının inşa edilmesi ve bakım işlemi pratikte istinat duvarı boyutları ekseriya tablolardan alınır. Heyelan yani göçük probleminin çözümü için bu ölçüler temel alınır ve uygulanır. Aksi bir durumun olması halinde söz konusu istinat duvarı büyük ihtimalle yıkılabilir.

İstinat duvarının kayma güvenliğini sağlamak amacıyla  taban plağına diş uygulaması yapılabilir ancak
taban plağı dişi için yapılan kazı esnasında zemin bozulabileceği için taban plağı dişinin faydadan çok zararı olabilir bu yüzden taban plağı dişi uygulamasının kaya ve sert, kohezyonlu zeminlerde uygulanması önerilir.

İstinat duvarına hafifletme konsol plağı uygulaması yapılarak zeminde ötürü duvara gelen yatay yükler azaltılabilir.

İstinat duvarı temelinin önüdeki toprağın analizde olumlu bir etkisi vardır ancak bu toprak; su, rüzgar gibi doğal etkilerle zamanla kaybolabileceği için olumlu etkisinin göz ardı edilmesi daha doğrudur. Duvar arkasındaki ek yükler kalıcı değilse ek yükten doğan olumlu etki analize edil edilmelidir.

Zemin taşıma gücü kontrolünde dış merkezlik oluşmasına izin verilmemelidir. Yüksek istinat duvarlarında ve sağlam zemine oturmayan zeminlerde duvar stabilitesini artırmak için temel ankrajı uygulanabilir. Duvar ile dolgu zemin arasında sürtünme açısı hesaba dahil edilerek duvara etkiyen yatay yük değer düşürülebilir.

İstinat duvarlarının göçmesindeki en önemli sebeplerden birisi suyun etkisidir. Duvar akasındaki dolguya sızan su iyi drene edilemezse duvara gelen yatay itki (hidrostatik yük) büyük değerler alacaktır. Drenaj konusunda çekincenin oluştuğu yerlerde suyun etkisi kesinlikle analize dahil edilmelidir.


 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz