Bugünkü yazımızda aslında pek çok yerde karşımıza çıkan fakat birçoğumuzun bilmediği bir terim olan “Jega Alan” konusuna değineceğiz.

İmar durumu belgelerinde ve imar planlarında daha çok rastlanan bir terim olan Jega alan kısa bir tanım yapmak gerekirse “Jeoteknik Gerekli Alan” olarak tanımlanabilir. Bu tanımı biraz daha kapsamlı ve geniş bir anlamla tanımlamak gerekirse;

Jeoteknik Gerekli Alan kelimelerinin ilk harfleri kullanılarak oluşturulan bir kısaltma olan “Jega” belirlenen alanların jeoteknik etüt yapılarak değerlendirilmeye alınması ve bu değerlendirme sonucuna göre plan kapsamına alınmasını içermektedir. Bu uygulamanın amacı imara açılan yerlerin yapılaşmaya olan uygunluğunun belirlenmesidir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge ile beraber 1987 yılından beri zorunlu hale getirilmiştir. 

Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar ise; Yapılan jeolojik etütler sonucunda, jeoteknik çalışmalar (sondaj, laboratuar deneyleri, tehlike analizleri, vb.) yapılmadan yerleşime uygunluk değerlendirilmesinin sağlıklı olarak yapılamayacağı öngörülen alanlar oluyor.

Daha sonra yapılacak jeolojik– jeofizik-jeoteknik etüt esnasında üzerinde durulması gereken konular vurgulanmalıdır. Rapor içerisinde ve Yerleşime Uygunluk Paftalarında “AJE JEGA” simgesiyle gösterilmesi gerekli oluyor.

Yapılaşma dışı bırakılan alanların, kontrolsüz olarak yerleşime açılması olaylarının yaşanması üzerine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (BİB) tarafından çıkarılan 17.08.1987 tarih ve 1634 sayılı, genelge ile gerek yerleşime uygun olmayan alanların açılması gerekse belediye imar planı sınırları dışındaki sahalarda mevzii imar planı yapılması durumunda Jeolojik-Jeoteknik etüt raporu hazırlatılması ve raporların AİGM veya İBGM'ne onaylatılması hükme bağlanmıştır.

 

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz