Kaçak Kat Nasıl Tespit Edilir?


İmar Kanunu'nun 32’nci maddesine göre inşa edilmeyen yapıların tespit edilmesi halinde idareler, inşaatı durduruyor ve yıkım gerçekleştirebilmektedir. Peki, kaçak kat nasıl tespit edilir?

İmar Kanunu gereğince, Yapı Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde; Kuruluş veya kişilerce, kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

İmar Kanunu'nda yer alan kurallara uyulmadan, ruhsat alınmadan yapılan yapılar kaçak yapı olarak tanımlanmaktadır.  Yapının kaçak durumuna düşmemesi için inşaata başlanmadan önce mutlaka inşaat ruhsatı veya tam olarak tanımlamak gerekirse yapı ruhsatiyesinin alınması gerekmektedir. 

Kaçak kat tespit işlemi!

Kaçak katın anlaşılması, yapılan ihbarlarla olmaktadır. Kaçak katlar ihbarların dışında, inşaat çalışmalarına başlanmış bir yapının kendisinin veya bir katının belediye kayıtlarında olmaması halinde yapının kaçak olduğu da tespit edilebilmektedir.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılmakta ve inşaatın devamı için gerekli olan izin verilmektedir.

Aksi takdirde, verilmiş olan yapı ruhsatı iptal edilmekte, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılıp ,yıkım masrafı yapı sahibinden tahsil edilmektedir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz