Kamulaştırmasız El Atma Davası Nasıl Açılır ?


Bu yazımızda pek çok kişi tarafından karıştırılan ve çok fazla bilgi sahibi olunmaya bir konuya değineceğiz. Değinecek olduğumuz konu; kamulaştırmasız el atma davası. Aslında adı üzerinden anlaşıldığı gibi kamulaştırma işlemi yapmaksızın, bir kişinin mülkiyeti üzerinde bulunan taşınmaz malına sahiplenme kastı ile ve tamamen kalıcı olarak el koyması kamulaştırmasız el atma işlemi oluyor.

Herkesin bildiği gibi özel kişilerin üzerinde bulunan taşınmaz mülklerinin kamu hizmeti için ihtiyaç duyan ve kamulaştırma yapma yetkisine sahip olan idareler, kamu yararının bulunduğu bir takım durumlarda Anayasının 46. Maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde, parasını peşin ödemek koşuluyla kamulaştırma işlemi yapılabiliyor. Anayasa ve yasalara uygun bir şekilde kamulaştarma işlemini yapmaksızın, bir kişinin üzerinde bulunan taşınmaz malına sahiplenme kastı ile tamamen kalıcı olarak el koyulması durumu kamulaştırmasız el koyma oluyor. Gelelim şimdi asıl konumuza; kamulaştırmasız el atma davası nasıl açılır ve kamulaştırmasız el atma vekalet ücreti ne kadar? Gibi aklınıza gelebilecek bütün soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

1) Kamulaştırmasız El Atma Davası Nasıl Açılır?

Bir taşınmaz mülkünüz için kamulaştırmasız el atma işlemi yapılmış ise; karşılığında açacak olduğunuz tazminat davalarının açılabilmesi için ilk olarak bir dilekçe yazarak mahkemeye başvuruda bulunmanız gerekiyor.

2) Kamulaştırmasız El Atma Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Yukarıda belirttiğimiz idare fiilen taşınmazınızı kullanmaktaysa kamulaştırmasız el atma davası, Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Yetkili mahkeme kimdir diyecek olursanız: yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

3) Kamulaştırmasız El Atma Hak Düşürücü Süre Ne Kadar?

Kamulaştırmasız el atma olayına karşı davaların açılması için herhangi bir yasal süre sınırlaması bulunmamaktadır. Eski uygulamalara bakacak olursak; yirmi yıllık hak düşürücü süre bulunuyordu. Fakat Anayasa Mahkemesi (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 10/04/2003 tarih ve 2002/112E, 2003/33K sayılı kararı,) bu maddeyi iptal etti.

4) Kamulaştırmasız El Atma Vekalet Ücreti Ne Kadar?

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 19.03.2015 günü 2014/28459 Esas  2015/5328 Karar sayılı içtihadı ile Lüleburgaz 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin maktu olarak belirlediği vekalet ücretine ilişkin kararının bozulmasına, 04.11.1983 sonraki döneme ilişkin elatmalarda nisbi vekalet ücretine‘ hükmedilmesine karar vermiştir. 

Yukarıda belirtilen karara göre mahkeme ve icra vekalet ücretleri maktu değil dava yada icra takip değeri üzerinden nisbi olarak belirlenecektir.

Nisbi nedir diyecek olursanız; mutlak olmayan demektir. Bu belirtilenlere göre, kamulaştırmasız el atma vekalet ücreti mutlak bir ücret olmayıp duruma göre değişkenlik göstermektedir.

5) Kamulaştırmasız El Atma Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

.............  MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR 

1-)  Müvekkillerim , ...  İli, Merkez İlçesi ... mevkiinde kain, ... Ada, .... Parsel sayılı … metrekarelik taşınmazın  tamamının malikidirler.

2-) Söz konusu taşınmazın büyük bir kısmı yol yapımı sırasında davalı belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan yola katılmış olup, kalan kısmı da imar açısından kullanılamaz durumdadır. Dava konusu taşınmaz şehir merkezine yakın, arsa talebinin yoğun olduğu bir yerde olup çevre yoluyla bağlantılı, elektrik, su ve altyapısı yapılmış, çevresinde sanayi sitelerinin de olduğu  bir alanda kalmaktadır. Bu yüzden m² fiyatı … TL. civarındadır.

3-) Müvekkillerim tarafından davalı idareye verilen dilekçe ile, söz konusu yerin kamulaştırılması ve bedellerinin kendilerine ödenmesi talep edildiği halde bugüne kadar herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır. Bu sebeple müvekkillerim maliki bulundukları taşınmaza yasaya aykırı olarak el atılması nedeniyle zarara uğramışlardır.

4-) Bu nedenle, zararın tahsili amacıyla dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2942 S. K. m. 14, 16 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … TL.’nin el atma tarihinden itibaren yasal faiziyle  birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ait talep hakkımızın  saklı tutulmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 

 

 …/…/…× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz